2009-01-13 | Censur!


Blödande kvinna talar med döende man. Revolverhot mot liten pojke. Stilstudie i olika sätt att misshandla en mans könsorgan. Kalle Anka skjuter på hackspett med maskingevär. Kvinna piskas. Våldtäkt.

Rädslan för att ett visst filminnehåll kan leda till moraliskt förfall, med våld, kriminalitet, och oönskade sexuella beteenden som följd, gjorde att Sveriges riksdag år 1911 beslutade om statlig censur för filmer som visas offentligt. Statens Biografbyrå inrättades och dess verksamhet har genom åren resulterat i ett unikt arkiv bestående av tusentals censurklipp.
Konstnären Markus Öhrn har sammanställt samtliga censurklipp i kronologisk ordning och skapat verket Magic Bullet, där våldet, porren och omoralen som medborgarna skulle skyddas från, väller fram i ett 55 timmar långt, surrealistiskt collage.

I anslutning till visningen bjuder tidskriften Glänta, i samarbete med Göteborg Film FestivalsCinemix, in till en serie föreläsningar och diskussioner om olika aspekter av censur på Atalante.

Magic bullet visas den 23/1 17:30-22, och den 24/1-1/2 10-22. Festivalpasset gäller som entrébiljett.

Samtal om filmcensur
Torsdag 29/1 kl 17–19
Vilket ansvar har konstnären, regissören, manusförfattaren, producenten och filmbranschen över sina verks konsekvenser? Är det staten som ska avgöra vad som är dålig pornografi eller vilket våld som är skadligt? Filmkritikern Jannike Åhlund samtalar med konstnären Markus Öhrn, medieforskaren & filmcensorn Ulf Dalquist och filmproducenten Anita Oxburgh.

Ulf Dalquist ”Farliga och ofarliga medier – självreglering eller statlig censur”
Fredag 30/1 kl 17–18
Det finns en mängd olika former av mediekontroll. Medieforskaren och filmcensorn Ulf Dalquist diskuterar varför vissa medier underkastas statlig censur, och regleringen av andra överlåts till marknadsaktörerna. Vilka är skillnaderna? Är självreglering en bättre lösning än statlig censur?

Karolina Ramqvist ”Med polisen vid scenkanten”
Fredag 30/1 kl 18–19
Rappare har länge tvingats välja mellan censur eller språklig anpassning i form av olika slanguttryck. Men censurinstanserna jobbar ständigt med att avslöja deras språkliga lekar: ”brain” censureras eftersom det står för ”head”, som i sin tur står för oralsex. Journalisten och författaren Karolina Ramqvist rapporterar från språkkampens frontlinjer.

Edda Manga ”Det obscena och det goda samhället”
Lördag 31/1 kl 17–18
Varför har ”progressiva” sociala projekt så ofta hemfallit åt censur? Varför anses bilder av sadism och masochism samhällsfarliga? När blir våld outhärdligt?
Idéhistorikern Edda Manga diskuterar sekulära idéer om uppbygglighet, det samhälliga undertryckandet av ondskan och kulturens konfliktfyllda förhållande till lagen.

Dave Boothroyd ”Censur, makt och relationen mellan film och värld”
Lördag 31/1 kl 18–19
Utvecklingen av internet har medfört att själva censurbegreppet genomgått en förändring. Kanske måste filmmediet hädanefter tänkas i andra termer än som en form av representation. Dave Boothroyd, kulturteoretiker vid University of Kent, reflekterar över censurens materiella aspekter och politiska konsekvenser i kontrollsamhället.