2009-10-21 | Censur, prat och bar på Moderna museet


Föreläsningar: Kulturteoretikern Dave Boothroyd (Culture on Drugs, 2006) talar om censurens etik i det perfekta minnets tidsålder i relation till Derrida och Levinas.
Kritikern och konceptpoeten Craig Dworkin (Reading the Illegible, 2003) föreläser om redaktionella operationer och estetisk censur.

Film och ljudverk: Konstnären Meira Ahmemulic (City of Names, 2008) spelar upp ett ljudverk från Teufelsberg, och låter det överlappa en film om ett sopberg i Jaffa som är på väg att göras om till en park.
Konstnären Markus Öhrn visar en ny iscensättning av Magic Bullet, ett verk bestående av den censurerade svenska filmhistorien i dess helhet.

Samtal: Deltagarna och åhörarna binder ihop kvällen i en avslutande diskussion.
Bar: Öppen under kvällens gång.
Plats: Studion, Moderna museet, Stockholm.
Tid: Kl 18–22.

I samarbete med OEI, Ord&Bild och Moderna museet.