2024-03-07 | Carin Franzén om det fria tänkandets salonger


Vad innebär det att tänka fritt? Carin Franzén söker i den nyutkomna boken ”Fritänkandet – Kvinnliga libertiner och en annan humanism” svar hos fyra kvinnliga författare från 1500- och 1600-talen som alla kritiskt ifrågasatte det givna. De kallades libertiner för att de förde fram andra former av subjektivitet än de som generellt framkommer i berättelsen om det autonoma och rationella subjektets etablering – friare former som idag ter sig mer aktuella än någonsin. Under den här kvällen kommer Franzén att ha ett särskilt fokus på drottning Kristinas maximer och salongskulturens bidrag till det fria tänkandet.

Torsdagen den 7 mars.

Vi öppnar kl 18 då det erbjuds vin, 1600-talsnacks och böcker. Samtalet börjar tidigast 18:30.

Välkomna!

Inträde: 50 kronor.

Begränsat antal platser.

OSA senast 4/3 i detta formulär: https://forms.gle/8C8dE9Ro74oGrRJ88

Carin Franzén är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och en av redaktörerna för Natur & Kulturs stora litteraturhistoria (2021). Glänta har tidigare gett ut hennes bok Till det omöjligas konst.