2006-09-06 | Bokmässa: fest: nytt nummer: nya böcker


Glänta presenterar under bokmässan i Göteborg ett nytt nummer och tre nya böcker. Besök oss i monter B04:02 som vi delar med våra vänner Alastor Press, OEI, Pequod, SITE och Vertigo.

FEST: Fredagen den 22 sept, kl 20-03 (inget förköp, kom i tid)
Harrys, Vasagatan 43 (mellan Avenyn och Heden)
På scen: Äkta kärlek
I monitorer: YEANS presenterar japansk tv-kväll
Vid skivspelarna: DJ hermoine – DJ mleccha
Entré: 60 kr
Mat: för den som vill äta går det att boka bord via 031 812 812

ERBJUDANDE Teckna en prenumeration eller köp en bok i vår mässmonter och få en gratisbiljett till festen.

NYTT NUMMER Glänta 3.06 om mångkultur och barbari, valpoesi, japansk gullighetskult, skräckinjagande asiatiska män, interkulturell estetik, heteromaskineriet, att hata sitt land, receptionen av Re:Orient, samt som vanligt ett flertal litterära och konstnärliga bidrag.

NYA BÖCKER TILL TOKBILLIGA MÄSSPRISER
Cecilia Grönberg & Jonas (J) Magnusson Omkopplingar: Avskrifter, Listor, Dokument, Arkiv (med särskilt avseende på Midsommarkransen-Telefonplan)
Vilka förbindelser finns mellan Göran Palms LM-böcker och den första svenska telefonkatalogen, mellan Midsommarkransens historia och arkivets estetik, mellan Georges Perecs listor och ”registerfotografins” outforskade potentialer, mellan bokkonst och begreppet détournement, mellan den maoistiska franska etableringsrörelsen och Alexander Graham Bells experiment med ett avskuret människoöra? Boken Omkopplingar ger inga svar, men avlyssnar desto fler möjliga kopplingar. 1056 s | mässpris 250 kr

Marcia Sà Cavalcante Schubacks Lovtal till intet – Essäer om filosofisk hermeneutik
I Lovtal till intet – essäer om filosofisk hermeneutik öppnar Marcia Sá Cavalcante Schuback dörren för ett annorlunda sätt att förstå hermeneutiken. Hon söker sig tillbaka till tolkningslärans otänkta utgångspunkter och presenterar en hermeneutik där främlingskap inför det egna och öppenhet inför det främmande skapar ett tomrum där mening kan uppstå. 216 s | mässpris 100 kr

Victor Klemperers LTI Tredje rikets språk – En filologs anteckningsbok
Nazismens starkaste, mest offentliga och samtidigt hemligaste propagandamedel var dess språk. Propagandan infiltrerade det vardagliga talet, omformade ordens betydelser; det nya språkbruket åt sig in i människorna och blev en oupplöslig beståndsdel av deras identitet och verklighetsuppfattning. Klemperer påbörjade arbetet med boken i hemlighet under naziregimen. Den är inte bara ett klarsynt vittnesmål från Hitlers Tyskland, utan också en oumbärlig läsning om förhållandet mellan språk, tanke och makt. LTI är den tredje boken i serien Mediehistoriskt bibliotek. Översättning Tommy Andersson | 368 s | mässpris 140:-