Omslag

Böcker | 2019

Zooësis – Om kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv

Amelie Björck

Kor, grisar, hästar, getter, gäss; lantbruksdjurens kroppar är strikt reglerade utifrån en mänsklig syn på tid och effektivitet. Men hur ser det ut i konsten och litteraturen? Sedan länge står lantbruksdjuren i människors tjänst; de har spelat en central roll i civilisationsbyggandet och fortsätter göra det. Djuren disciplineras och förvandlas i allt högre takt till varor och material. Fungerar djuren enbart som projektionsytor för mänskliga behov också inom konsten och litteraturen? Eller erbjuds här gläntor där vi kan öva oss inför en framtid där lantbruksdjuren i högre grad tar plats i egen rätt? Och där Människan är en figur med mindre maktstinna konturer?

Mot en fond av kritiska och posthumanistiska djurstudier och genom en rad nedslag i senmodern konst i lantarbetarlitteratur, post-pastoral scenkonst, zoopoesi, bildkonst med inslag av döda djur, performancekonst med grisar och djurrättsaktivistiska gatuakter undersöker Amelie Björck dynamiken mellan människor och lantbruksdjur och dess kopplingar till det estetiska och det etiska.

Amelie Björck är kulturskribent och lektor i litteraturvetenskap och drama vid Södertörns högskola. Hon har tidigare publicerat en avhandling om familjeskildringar i svensk radioteater (Makadam), en biografi om poeten Sonja Åkesson (Natur&Kultur) samt diverse artiklar inom forskningsfältet litterära djurstudier.


Zooësis… | Recensionsklipp

”Den fråga som Björck ytterst ställer, utan att ge något slutgiltigt svar, är om en sådan förståelse [vad det är att vara något annat än en människa] någonsin är möjlig. Kanske ligger den enda vägen framåt i att acceptera att djurens upplevelse av världen och sin egen existens ligger bortom vår fattningsförmåga – och att det är helt okej. Och inte minst, i erkännandet av att också det vi inte förstår kan, och bör, tillskrivas ett större värde än idag.”
Amanda Svensson i Expressen

”Ivar Lo-Johansson samsas med performancekonstnärer och hyperradikala tänkare som Donna Haraway i ett spänstigt resonemang […] det inger lust att tänka, tvivla, träffa en ko.”
Kristoffer Leandoer i Svenska Dagbladet

”Amelie Björcks essäistiska studie är helt unik. Boken är, i bästa mening, tankepräglande. Och man önskar att fler akademiker ägnade sig åt den här sortens skrivande.”
Magnus Linton recenserar Amelie Björcks ”fenomenalt väldskrivna och analytiskt bråddjupa bok” i Göteborgs-Posten

”en originell och uppslagsrik essä som rör sig lika ledigt i den teoretiska rymden som i exempelfloran av konstnärliga och litterära verk. Från svensk proletär­roman alltså, till Damien Hirsts formalinsvävande kohalvor.”
Dan Jönsson i Aftonbladet

”Titelns begrepp zooësis definierar Björck som ’djurens sätt att betyda i människokulturen’. Det kan te sig som ett udda ämne, men det betyder bara att så få fått denna goda idé tidigare.” Bernur

Lars Hermansson läser Zooësis och reflekterar kring människans relation till lantbruksdjuren i sin OBS-essä i P1