Omslag

Böcker | 2018

Radera – Tippex, tusch, tråd och andra poetiska tekniker

Lisa Schmidt

Vad är raderingspoesi? Kan man skriva ­poesi med tippex, tråd och saxar? Eller med måleri, digi­tala transformationer, uteslutningar och över­strykningar i befintliga böcker? Radera ger en bred överblick och djupgående analy­ser av en hittills marginaliserad tradi­tion i skärningspunkten mellan litteratur och bildkonst – med ­fokus på verk från sent 1960-tal fram till idag av ­poeter och konstnärer från såväl Nordamerika och Asien, som Sverige och andra europeiska länder.

Radera är en exposé över en återbrukande poesi­form där textmediets gränser ut­manas, och en undersökning av vad som sker i mötet mellan texter som agerar i och på varandra. Här synliggörs hur dialoger upprättas mellan den poesi som raderar och de texter som raderas – dialoger som sträcker sig över både tid och rum och som artikuleras med långt mer än bara ord.

Radera är Lisa Schmidts doktorsavhandling i litteratur­veten­skap vid Göteborgs universitet.

Lisa Schmidt har tidigare utkommit med dikt­sam­ling­en Kärrmunsblomma, eller berättelsen om hur fadern försvinner i en symbolisk trädgård (2007) samt barndiktboken Plocka bumlingbaluns (2011).


Radera… | Recensionsklipp

”’Radera’ gör alltså en vindlande resa genom (den västerländska) litteraturen och litteraturvetenskapens moden och svängningar. Det kunde ha radats upp flera namn och teman: poetopolitisk aktivism, postkolonialt och antirasistiskt inspirerade raderingar, poststrukturalistiska idéer om författarens död, bokbål …
[…] Och medan jag tråcklar ihop detta patchwork klottrar jag i trots mot Adorno men under futuristen Marinettis applåder dit en stor mängd utropstecken!”
Nina Lekander i Expressen

”… fördelen och effekten med raderingspoesin är att man, förutom att synliggöra att vårt språks förutsättning är återbruk, kan upprätta en dialog med den text som raderats, dess mer eller mindre svunna tider och historiska ideal. Och den dialogen kan ta sig alla möjliga uttryck.
– Man skulle grovt kunna dela upp det så här: vissa vaskar fram och andra attackerar grundtextens innehåll. Det senare ser jag som poetisk aktivism, säger Lisa Schmidt.”
Intervju med Pontus Dahlman i DN

”en studie som är ett nöje att läsa. Inte bara för att den är kunnig och uppslagsrik, engagerad och välkomponerad, på flera plan, utan också för att den realiserats i en snygg och passande trycksak. 'Radera' är en bok som på ett fyndigt sätt kommunicerar med och konfronterar sig själv.”
Jesper Olsson i Svenska Dagbladet

Per Naroskin diskuterar Lisa Schmidts bok i Spanarna i P1

Bernur recencerar boken här