Omslag

Böcker | 2018

Atlantvärlden – En historia om när Nordamerika erövrades, Europa upptäcktes och en ny värld uppstod däremellan

Axel Andersson

När nordamerikanska urbefolkningar upptäcker Eu­ro­pa via européernas koloniala sjövägar, träder en ny värld fram. Axel Andersson skildrar den norra Atlantvärlden genom att följa sändebud och fångar från de nord­ameri­kanska urbefolkningarna såväl som europeiska kolonisa­törer. Tjugoen Atlantkorsningar och sex livsöden illustrerar världarnas möten under perioden mellan femton- och sextonhundratalens början, innan etablerandet av beständiga europeiska bosättningar. Tjugosju nedslag i migrationens och kolonialismens historia som fortsätter att hemsöka de båda världs­delarnas självbilder.

Axel Andersson är historiker och kritiker. Han är författare till A Hero for the Atomic Age: Thor Heyerdahl and the Kon-Tiki Expedition och Den koloniala simskolan.

Finns även som e-bok.


Atlantvärl… | Recensionsklipp

”Det är en välskriven, essäistisk och påläst volym, som trots sitt ringa omfång består av sju olika böcker med motsvarande korta kapitel”
Bosse Holmqvist i Respons nr 2 2019

”ett värdefullt bidrag till den på svenska lilla men växande postkoloniala och globalhistoriska litteraturen. Efter Sven Lindqvist och Stefan Jonsson håller Axel Andersson på att bli en av de viktigaste svenska uttolkarna av den koloniala historien och dess efterverkningar. Det är ett område som förtjänar all uppmärksamhet det kan få.”
Jonas Elvander i Arbetaren

”Med det sagt så ges vi här en annorlunda ingång till kolonialiseringen av det som idag kallas Syd- och Nordamerika. En så banal sak som att urbefolkningen samtidigt som skeppen dök upp gjorde sin första bekantskap med Europa har aldrig föresvävat mig.”
Robert Salmela i dagensbok.com