Omslag

Böcker | 2016

Brev, essäer, noveller

Bruno Schulz

Den polsk-judiske författaren Bruno Schulz (1892–1942) tillbringade hela sitt liv i den polska provinsstaden Drohobycz. Där skrev han de två märkliga prosasamlingarna Kanelbutikerna och Sanatoriet Timglaset som idag räknas bland den europeiska litterära modernismens främsta verk. I denna bok föreligger för första gången på svenska 140 av Schulz personliga brev och ett urval av hans essäer och noveller. Tillsammans med en rad teckningar och grafiska blad ur hans konstnärliga produktion ges läsaren en bild av en ensam och säregen människa som inte kunde komma till sin rätt på något annat sätt än i konstens och litteraturens värld.


Brev, essä… | Recensionsklipp

”hans poetiska prosa förnyade den polska litteraturen, och hans sällsamma fantasi väcker passioner hos ständigt nya läsare. Den som en gång tittat in i Bruno Schulz Kanelbutikerna, eller checkat in på Sanatoriet Timglaset, är fast för alltid. För första gången kommer nu hans brev och essäer ut på svenska, i översättning av Emi-Simone Zawall. Det är en kulturbragd, och en utmärkt chans för oss att lära känna Bruno Schulz lite bättre.”
Ulrika Knutson i Göteborgs-Posten

”Emi-Simone Zavalls översättningar av denna makalöse prosaist bär spåren av ett kärleksarbete där resultatet glöder. I ett inkännande förord tecknas konturerna av ett gåtfullt lysande konstnärskap.”
Eva Ström i Sydsvenskan

Sydsvenskan har också med boken på sin lista över 2016 års böcker du inte får missa.

”Schulz var en av det polska mellankrigsavantgardets främsta författare, en prosakonstnär av rang som med en djärv, helt unik gestaltskapande förmåga lyckades få de barndomsminnen han bar inom sig och vårdade att träda fram i mytens fulla skepnad.[…] För den som vill skaffa sig en bild av författaren Bruno Schulz som han verkligen var, bortom de litet ensidiga föreställningar som råder om honom, har Glänta givit ut en omfångsrik samling ’Brev, essäer, noveller’ i urval och översättning av Emi-Simone Zawall.”
Steve Sem-Sandberg i Dagens Nyheter

”[Emi-Simone Zawalls] viga översättning kompletteras av ett givande förord och presentationer av Schulz samtida. Breven har, som Zawall skriver, 'hittats ­utströdda över golv, nedtrampade av soldatstövlar, eller gömda på vindar och arkiv'. De flesta av Schulz adressater är okända här, men tack vare Zawalls notiser ger volymen ett levande porträtt av honom som person, hans krets och tiden, som är 30-talets ominösa uppmarsch mot andra världskriget. Schulz är värd en central position i mellankrigstidens fruktbara mylla, tillsammans med namn som Freud, Kafka, Musil, Einstein, Rilke, Werfel, Tucholsky (många var judar).”
Agneta Pleijel i Svenska Dagbladet

SvD tipsar också om boken här

Michel Ekman skriver i Hufvudstadsbladet den 11 december att "Schulz vilda fantasi och språkliga virtuositet bär på många bottnar”.

Tommy Sundin skriver i Västerbottens-kuriren den 23 november om ”den innehållsrika volymen Brev, essäer, noveller som redigerats och tonsäkert översatts av Emi-Simone Zawall”.

”En sådan klocklös författare är Bruno Schulz, tidigare representerad på svenska med två novellsamlingar: Kanelbutikerna och Sanatoriet Timglaset. Nu utkommer på Glänta ett enastående vackert tillägg med boken Brev, essäer, noveller, där Emi-Simone Zawall har översatt och skrivit ett förord. Till det enastående hör förstås de många illustrationerna, som kan få en att undra om litteraturen någonsin ägt en mer begåvad tecknare än Schulz.”
Bernur

”Så blir världen och verkligheten till myt, men myten pulserar av sinnlighet och sensualism. Detta är Schulz magi. […] Denna underbart rika volym hör naturligtvis till fjolårets omistliga böcker.”
Sten Wistrand i Kulturdelen

”Boken är med andra ord en viktig kulturgärning, som kompletterar och återaktualiserar prosaverken som redan finns på svenska, och ger inspirerande ingångar till ett enastående och mycket säreget författarskap – inte minst genom Zawalls lysande förord. Zawall ska också ha en eloge för översättningen. Att översätta Schulz texter kan inte vara någon lätt sak, och den svenska språkdräkten andas en lyhördhet för språkets alla nyanser, skiftningar och toner, hon liksom känner författarskapet.”
Ulrika Nielsen i Ny Tid