Omslag

Böcker | 2016

Den koloniala simskolan

Axel Andersson

”Tilltron till naturligheten har varit så stark i Väst att den också iklätt sig en irrationell dräkt. När det gäller simning har den romantiska rörelsen varit avgörande för att förmedla idén om sysselsättningen som naturlig, ett sätt att ta avstånd från det mekaniska samhället. När européer i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet sökte sig till stränder och vatten var det med en önskan om att återförenas med naturen. De stora poetiska hjältarna, som Lord Byron och Johann Wolfgang von Goethe, spred en bild över den europiska kontinenten av att simningen utgjorde det perfekta famntaget kring elementen. I simningen observerade inte bara kroppen naturen utan gick i handgriplig samexistens med den. De djupa vattnen var också ytterst en symbol för naturvärldens sublima, gränslösa utsträckning. Simmaren blev en hjälte och på hjältens sätt frånskild den alldagliga och mänskliga världen som utgjordes av förutsägbar och maskinell fulhet. Även om romantikerna med inspiration från Jean-Jacques Rousseau ofta propagerade för en exotisk skönmålning av den ’primitiva’ människan, var det ytterst få som på allvar trodde att icke-européer hade de gracer som krävdes för att bli simmande hjältar.” (Ur bokens inledning)

Västerländska historieskrivningar skildrar ofta Väst som en lärare för resten av världen, på bekostnad av flödet av kunskap i motsatt riktning. I en bok som utforskar mötet mellan natur- och teknikbegrepp återvänder Axel Andersson till vad den franske antropologen Marcel Mauss kallade "kroppstekniker": hur vi rör våra kroppar. Genom Mauss och filosofen Gilbert Simondons teser om kunskapsförmedling liksom postkoloniala teorier om zoner av kulturkontakt tecknar Andersson konturerna av en ny transnationell teknikhistoria med fokus på utvecklingen av simning i modern tid.

Vid den tidigmoderna periodens början kunde få i västvärlden simma. Kristendomens prydhetsideal, medeltida uppfattningar om medicin, undermåliga avloppssystem i städerna och stora epidemier bidrog till att människor helst stannade på torra land. Tekniker som existerat under antiken, såsom crawlet, hade glömts bort. Med den romantiska rörelsen i Europa och USA återvände simmandet, men denna gång med bröstsimmet som rådande modell. Samtidigt simmades det på ett flertal andra ställen i världen betydligt bättre, bland annat med crawl, vilket uppdagades för Väst i möten mellan de koloniserade och kolonisatörerna. Under 1900-talets början slog crawlet igenom i den nya simsporten, främst genom att idrottsmän och -kvinnor som kom från den västvärld som också dikterade sportvärldens villkor hämtade tekniska kunskaper från kolonialiserade länder och gjorde simningen till en "vit" sport. De områden som låg under kolonial kontroll gick samtidigt igenom en teknikförlust vad gäller simning som liknade den europeiska under medeltiden.

Anderssons bok är en uppgörelse med det västerländska naturbegreppet som, i romantikens ledspår, skiljts från det maskinella och tekniska. En teoretisk diskussion som här sätts i sitt konkreta sammanhang, och som på en global nivå ofta inbegriper den komplicerade koloniala historien.

Axel Andersson är historiker och kritiker med intresse för mötet mellan kulturhistoria och medieteori. Han är författare till A Hero for the Atomic Age: Thor Heyerdahl and the Kon-Tiki Expedition från 2010.


Den koloni… | Recensionsklipp

”Är det möjligt att öka sin förståelse av kolonialismen genom att studera simningens historia? Efter att ha läst den här boken är mitt svar ett obetingat ja.”
Gunnela Björk i Polulär Historia nr 6/2016.

”… mest är det perspektivskiftet som gör att jag sitter som klistrad vid texten. Elegant och oavbrutet tankeutmanande gör Andersson upp med bilden av väst som den överlägsna läraren, som sprider sin kunskap till den påstått eftersatta världen. .”
Malin Lindroth i Göteborgs-Posten

”… en viktig och oavbrutet förunderlig berättelse om hur intimt sammanflätat det västerländska och det koloniala är och hur sällan vi förstår det.”
Johan Heltne i Sydsvenskan

Vetenskapsradion forum tar med Den koloniala simskolan till stranden när de tipsar om årets sommarläsning.

Läs också Daniel Mårs recension i Dagens bok och Lars-Erik Alkvist i Dalademokraten

Axel Andersson om Den koloniala simskolan i OBS

Elise Karlsson recenserar boken i Aftonbladet

Katarina Schenker om boken på idrottsforum.org

Johan Östling om boken i Svenska Dagbladet

”I en tid när simning handlade om estetik – man kunde ge pris i ’vacker simning’ i de första simtävlingarna kring mitten av 1800- talet – var crawl-sim någonting häpnadsväckande. Detta beskrivs i den tankeväckande boken ’Den koloniala simskolan’ (2016) av historikern Axel Andersson, som där berättar hur crawlandet tog sig till Europa via koloniserade folk.” Ur Henrik Höjers understreckare i Svenska Dagbladet