Omslag

Böcker | 2015

Kärleksförklaring – Subjektiveringens dialektik

Anders Johansson

”Jag älskar dig!” – vad innebär det att denna fras uttalas så mycket oftare idag än för ett halvsekel sedan? Att vi har blivit mer kärleksfulla? Eller att kärleken har förvandlats? Anders Johansson söker svaret på de frågorna i litteraturhistorien, populär­kulturen, religionen, politiken, medieutvecklingen, sexualiteten och inte minst sina egna mest intima erfarenheter. Kärleksförklaring är en envist vind­­lan­de essä som genom största möjliga subjektivitet försöker förstå det mest allmängiltiga. Den under­liggande frågan är inte bara vad kärlek är, utan ­också vad det innebär att vara ett subjekt.

Anders Johansson är docent i litteraturvetenskap, verksam vid Umeå universitet och kritiker i Aftonbladet. Han har tidigare givit ut bland annat Nonfiction (2008), Göra ont (2010) och Critica obscura (2012).


Kärleksför… | Recensionsklipp

”intressant och inspirerande läsning för alla som tror sig ha älskat.”
Magnus Öhrn i BTJ 

”Han letar uppriktigt efter en kärlek bortom självupptagen-heten och formulerar faktiskt också – trevande – en egen utopi, en utopi i vilken orden ”jag älskar dig” skulle betyda att ”’jag’, i det att orden uttalas, bejakar och bejakas, att ’jag’ frigörs ur en fångenskap under det som är, där­ibland den rådande individualismen.” Det handlar om ”inget mindre än ett omvärderande av alla värden”, att kunna underordna sig en större, verkande kraft som kanske snarast är en kärlek till själva ­livet.”
Läs Merete Mazzarellas understreckare om boken i Svenska Dagbladet 

”I sin nya bok Kärleksförklaring företar litteraturvetaren och kritikern Anders Johanssons en teoretisk vandring i kärleksdiskursens oländiga terräng, via naiva författare och krassa tänkare som genomskådar naiviteten.”
Lena Andersson skriver om boken i Dagens Nyheter 

Anders Johansson om Kärleksförklaring i Svt.