Omslag

Böcker | 2003

Filosofi vid mörkrets hjärta – Wittgenstein, Frazer och vildarna

Aleksander Motturi

”En hel mytologi är nerlagd i vårt språk” skriver Ludwig Wittgenstein i sin kritik av James G Frazers Den gyllene grenen. Anmärkningarna om Frazer har gett upphov till en seglivad och allt mer intensifierad debatt om den antropologiska förståelsens möjligheter. I sin vittomspännande undersökning tar Aleksander Motturi avstamp i den antropologiska filosofi som uppstått i anmärkningarnas kölvatten för att kasta nytt ljus över de problem som rör förståelse av andra kulturer. Filosofi vid mörkrets hjärta blickar djupt in i såväl Wittgensteins som Frazers viktigaste verk, men den för också läsaren genom delar av den koloniala och postkoloniala erfarenheten, till frågan om exotismen i estetiken, eugenikens närvaro i etiken, Oswald Spenglers betydelse för den filosofiska metoden, samt relationen till antisemitism och en rad andra nedtonade aspekter av Wittgensteins tänkande och hela den filosofiska praktik som utgår från detta. Anmärkningarna om Frazer kan, enligt Motturi, vändas mot många av den antropologiska filosofins grundläggande premisser. Det dödläge som den har gemensam med vår egen tids tänkande kring andra kulturer låter sig upplösas först om man förstår att filosofin sedd som grammatisk undersökning är ett arbete med en själv eller med de mytologier som är nerlagda i vårt språk. Filosofi vid mörkrets hjärta skapar på så vis ett nytt rum för Wittgensteins verk och lyfter fram det moraliska engagemang som ligger till grund för allt som en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer skriver.

Aleksander Motturi, född 1970, är filosof som varit verksam vid Åbo Akademi, Göteborgs Universitet, University of Wales, Swansea och Filosofibaren i Göteborg och Stockholm. Författaren var den förste stipendiaten vid European Research Infrastructure för studier vid Wittgensteinarkivet, Universitetet i Bergen. Han har tidigare översatt ett flertal av Wittgensteins verk och skrivit efterordet till Ludwig Wittgenstein: Filosofi (Glänta Produktion, Göteborg 2000).