Omslag

Böcker | 2012

Någon annanstans, här inne – Immigrationen, flyktingskapet och gränshändelsen

Trinh T Minh-ha

Vad betyder det att känna sig out of place på den plats du kallar ditt hem? När och hur framträder främlingen i ”den globala rädslans tidsålder”? Mycket står på spel och många motsättningar måste gestaltas på nytt: innanför och utanför, centrum och periferi, hemma och borta, säkerhet och osäkerhet. Trinh T Minh-ha berättar om ”gränshändelsen” och om immigration, exil, turism, översättningar och avvisningar. Hon berättar med hjälp av resonanser snarare än enligt en linjär logik, och låter konsten och litteraturen bli oskiljaktiga från den politiska teorin snarare än att renodla någondera. På så sätt kan hon närma sig gränserna mellan dåtiden och framtiden, den enskilde och kollektivet, de döda och de levande. I Trinh T Minh-has upp-fordrande berättelser om tystnad och väntan framträder gränshändelsen efterhand som en zon där man kan ifrågasätta och stärka sin inre övertygelse för att ”vinna över en omöjlig situation”.

Trinh T Minh-ha är verksam vid institutionerna för Retorik och Genus- och Kvinnostudier vid University of California, Berkeley. Hon är prisbelönad filmare, författare, kompositör och kulturkritiker och har skrivit ett antal inflytelserika böcker inom postkolonial teori, feminism och estetik, som When the Moon Waxes Red, Framer Framed, Woman, Native, Otheroch The Digital Film Event. Bland hennes filmer kan nämnas Reassemblage, Surname Viet Given Name Nam, The Fourth Dimension och Night Passage.


Någon anna… | Recensionsklipp

”Det händer sällan, ja kanske alltför sällan att man står handfallen inför en bok. Erövrad av såväl språket som dess innebörd. När Glänta produktion nu ger ut den första boken av Trinh T Minh-ha på svenska, en samling essäer skrivna under de senaste tjugo åren, är det exakt en sådan känsla som drabbar mig.”
Elin Grelson Almestad i Helsingborgs Dagblad

”hos Trinh T Minh-ha har reflektionen kring flyktingskapet och gränshändelsen alltid en resonansbotten i den egna levda erfarenheten”
Oscar Hemer i Sydsvenskan 

Om boken i Ny tid.