Omslag

Böcker | 2011

Den okunnige läraren – Fem lektioner om intellektuell frigörelse

Jacques Rancière

Kan man lära ut sådant man inte vet? Kan man undervisa utan att förklara? Filosofen Jacques Rancière berättar här historien om den franske läraren Joseph Jacotot, som av en slump drabbas av insikten att man inte behöver kunskaper i någonting för att kunna lära ut det. Texten bär drag av såväl pedagogisk stridsskrift som politisk-filosofisk traktat om universell jämlikhet, och framstår som ett nyckelverk i Rancières produktion. Här finns själva urscenen för den jämlikhetsfilosofi han sedan 1970-talet utvecklat i en lång rad böcker.

Vad två människor gör när de tillsammans försöker begripa någonting för dem okänt – genom att en av dem tvingar den andre att ägna all sin uppmärksamhet åt att förstå och redogöra för det – är inte att övervinna en på förhand existerande ojämlikhet. Det är att bekräfta den intellektuella jämlikhet som råder mellan alla människor. Detta är den intellektuella frigörelsen: att på så sätt bli medveten om sin egen och allas kapacitet. Men Rancière vill inte upphöja denna situation till en skola eller göra den gällande på samhällelig nivå. Istället beskriver han ett universellt ideal som blir verkligt endast i specifika situationer.

Med efterord av Kim West.

Jacques Rancière är professor ­i filosofi och har sedan 60-talet skrivit en rad inflytelserika böcker om politik och estetik.


Den okunni… | Recensionsklipp

”... publiceringen av Jacques Rancières Den okunnige läraren har enorm möjlig sprängkraft på många områden, inte bara den bedrövliga skolpolitikdebatten. Berättelsen om den f d revolutionären Jacotots förbluffande upptäckt år 1818 av att alla kan lära sig allt växer till en oförglömlig lektion om att jämlikheten finns där redan från början, inte som ett hägrande mål i fjärran – bara vi vågar tro på den och därmed på varandra.”
John Swedenmark i LO-tidningen

”Jacques Rancières Den okunnige läraren, om Joseph Jacotots undervisningmetoder och tankar om allas naturliga jämlikhet, är en filosofisk pil att sätta i den svenska skoldebatten.”
Rasmus Landström i Upsala Nya Tidning

”en nutida klassiker som i och med den svenska översättningen förhoppningsvis når en större svensk publik både i lärarrum, hos politiker och på lärarutbildningar.” Pedagogiska magasinet

”Jacques Rancière har med Den okunnige läraren skrivit en tankeväckande skrift väl värd att närma sig för alla som vill utmana sina invanda tankemönster.”
Henric Ahlgren i BTJ