Omslag

Böcker | 2011

Icke-medborgarskapets urbana geografi

Helena Holgersson

Gömda flyktingar, papperslösa, illegala – bakom benämningarna döljer sig människor som varken välfärdsstaten eller den postindustriella staden har plats för. Hur hanterar samhället deras närvaro och hur navigerar de själva genom, och organiserar sin tillvaro i, det offentliga rummet? Med utgångspunkt i Göteborg, en stad präglad av samtidig tillväxt och segregering, en stad som vill attrahera vissa nya invånare men inte andra, låter Holgersson dubbelexponeringen av staden spegla ett samhälle som glider isär.

Helena Holgersson är verksam vid Sociologiska institutionen och Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Hon är en av redaktörerna till Göteborg utforskat som gavs ut av Glänta 2010. Detta är hennes avhandling.


Icke-medbo… | Recensionsklipp

”Dessa utvisningsbara är en ödesfråga inte enbart för Göteborg eller Sverige utan för hela Europa.” 
Svenska Dagbladet

”Helena Holgerssons vetenskapliga skildring av icke-medborgarens situation i Sverige är ovärderlig [...] Holgersson zoomar in och ut med en ödmjukhet som aldrig lämnar de kritiska spörsmålen. Personnära och samtidigt troget helheten. Välskriven som den är blir boken aldrig avledande, irrelevant eller ens det minsta oengagerande någonsin.”
Kulturmagasinet Benshi

”... endast en halvhjärtad människa kan läsa detta utan att bli berörd.”
Tidningen Kulturen

”Avsnittet om hur Göteborgs kommun förhåller sig till omvärld och migration träffar hårt. Det är en studie i norra Europas globaliseringsschizofreni.”
Per Wirtén, Arena  

Läs intervjun med Helena Holgersson i LO-tidningen. Boken är även kommenterad i Arbetaren, Zenit och Tidskriften Arkitektur och recenserad i nättidningen Alba, i Sociologisk forskning, Göteborgs-Posten samt på finska i tidskriften Peruste.