Omslag

Böcker | 2010

Själens medium – Skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500

Thomas Götselius

”Jag har velat spåra hur det fenomen vi kallar litteratur uppkommer ur en medial förändring av samma omvälvande slag som den förändring vi lever mitt i. Men litteraturen är ett komplext fenomen, på en gång uråldrigt och nytt, och att söka efter dess ursprung är som att leta efter skatten vid regnbågens slut. Vad som framträder på följande sidor är därför inte historien om litteraturens födelse, utan en litteraturhistorisk studie där 'litteraturen' ännu är frånvarande.” (Ur bokens inledning.)

I Själens medium behandlar litteraturhistorikern, redaktören och DN-kritikern Thomas Götselius det svindlande ögonblick när den tryckta boken var ny. Utgångspunkten är det faktum att vi idag lever i en teknologisk brytningstid: i ljuset av den digitala revolutionen framträder litteraturen som ett teknologiskt objekt, oskiljaktig från sitt medium. Detta perspektivskifte innebär också att det är möjligt att skriva litteraturhistoria på nytt.

Tonvikten i undersökningen ligger på hur uppkomsten av nya subjektivitetsformer samverkar med alfabetiseringen och andra former av själslig daning. På vägen möter vi Erasmus av Rotterdam och Martin Luther, pedagoger och pirattryckare, Rabelais och Montaigne. Och med hjälp av samtida teoretiker som Michel Foucault och Friedrich Kittler får Götselius tiden omkring 1500 – med såväl dess människor som dess litteratur – att framträda i ny dager, på ett sätt som även kastar nytt ljus över vår egen tid: vilka vi är i förhållande till hur vi skriver och vad vi läser.

Thomas Götselius är litteraturhistoriker och kritiker. Själens medium är hans doktorsavhandling. Han har tidigare utgivit antologierna Genreteori, 1997, tillsammans med Eva Haettner Aurelius, och Michel Foucault, Diskursernas kamp. Texter i urval av Thomas Götselius och Ulf Olsson, 2008. Han är också en av redaktörerna för bokserien Mediehistoriskt bibliotek.


Själens me… | Recensionsklipp

”[A] remarkable doctoral thesis [...]. It is bold and ambitious, raising some of the most fundamental questions in early modern cultural history [...]. The thesis is extremely well written, with an energy and elegance that are rare in studies of this kind [...].”
Terence Cave, St John\'s College, Oxford

”EN ENASTÅENDE BOK. Själens medium är fylld med levande lärdom, sinnrika argument och fascinerande detaljer.”
Thomas Karlsohn, Göteborgs-Posten

Läs även om boken i SvD.