Omslag

Böcker | 2010

Göteborg utforskat – Studier av en stad i förändring

Holgersson m fl (red)

I Göteborg utforskat har ett antal forskare från olika discipliner skrivit texter som inte kräver några förkunskaper om Göteborg, samtidigt som de även kan få en infödd göteborgare att se sin stad ur en ny synvinkel. Bokens 37 artiklar rör sig från hemlöshet och segregering, brandkatastrofen på Hisingen och den mytiska göteborgsandan, till gentrifieringen av stadsrummet och Göteborgs koloniala förflutna. Det postindustriella Göteborg har aldrig tidigare utsatts för en lika mångsidig kartläggning.

”Vill man kritiskt utforska städernas omvandling kan man idag inte stanna vid att uppmärksamma det som ödelagts, man måste också granska själva omvandlingsprocessen – dess drivkrafter, ideologier och konsekvenser. Det sker idag i stor utsträckning inom den internationella, tvärvetenskapligt präglade urbanforskningen. Denna forskning kommunicerar emellertid i alltför liten utsträckning med världen utanför vetenskapssamhället. Med denna bok […] vill vi bidra till brobyggande mellan å ena sidan den kritiska urbanforskningen och å andra sidan den offentliga debatten om städers omvandling, som idag följs av en intresserad och engagerad allmänhet.” (Ur redaktörernas förord)


Göteborg u… | Recensionsklipp

”Bredden på de 37 bidragen är närmast häpnadsväckande. Göteborg utforskat är som en skål med åtta kilo plockgodis i olika färger och storlekar. Där det mesta har en påtagligt salt eller sur kärna.”
Peter Wennö i Göteborgs Tidning

Om göteborgsandan i tidningen Fokus, bland annat utifrån Göteborg utforskat.