Omslag

Böcker | 2010

Scoresbysundshistorier – Fotografier, kartor & kolonialism

Pia Arke & Stefan Jonsson

Mitt i ingenting, på Grönlands nordostkust ligger Scoresbysund. Platsen koloniserades 1924 av en handfull danskar som ville vinna kampen med Norge om det nordostgrönländska territoriet, och befolkades sedan av 100 grönlänningar från Angmagssalik, däribland Pia Arkes morfar och mormor. Samhället är idag ett av Grönlands minst utvecklade.

När Arke 1997 efter 35 år återvände till sin födelseort märkte hon att där fanns ett underskott på historiskt medvetande, ”ett tillstånd av historisk förlägenhet, eftersom ingen riktigt vet vad historien är”. Ortsborna talade ogärna om den första generationens vedermödor, och samhället saknade dokumentation av sin historia. Historien om Scoresbysund fanns istället utanför Scoresbysund, och det var där Arke spårade upp den, i bildarkiv, vetenskapliga avhandlingar, dagböcker, fotoalbum, på vindar och i källare i Danmark, Paris, New York, Oslo och Stockholm.

Resultatet blev Scoresbysundshistorier som utkom på danska 2003, en bok som i text och bild går i personlig närkamp med de skandinaviska staternas koloniala historia, men som också är fylld av kärlek till de människor som historien placerat i Europas utkant. Arkes material kompletteras av förord och kartografiska miniessäer skrivna av Stefan Jonsson.

”Genom sitt porträtt av en av jordens minsta och mest förbisedda orter lyckades hon vända upp och ned på en världsordning. Bättre sagt: hon lyckades vända världen rätt.” (ur Stefan Jonssons nyskrivna förord)

Pia Arke (1958–2007) var konstnär och fotograf. Hennes verk presenterades senast vid en stor retrospektiv utställning i Köpenhamn 2009, en utställning som kommer att visas i Umeå sommaren 2010.

Stefan Jonsson är författare och lektor i estetik vid Södertörns högskola. Han har givit ut ett antal uppmärksammade essäböcker, senast den hyllade Rapport från sopornas planet.


Scoresbysu… | Recensionsklipp

Scoresbysundshistorier är konst och textaktivism på en samtidigt teoretiskt avancerad och jordnära nivå. [...] Fragment som fogas samman och omkastar perspektiven, framkallar ett mönster som effektivt förvrider den förvanskande koloniala historieskrivningen. Och det med ett tonfall genomgående präglat av en stillsam kompromisslöshet. Vilket ger mycket vackra texter, i vissa stunder lysande som små solar.”
Hanna Nordenhök i Aftonbladet