Omslag

Böcker | 2009

Det postsekulära tillståndet – Religion, modernitet, politik

Ola Sigurdson

Är religion och modernitet varandras motsatser? Eller vilar moderniteten i själva verket på religiösa föreställningar? I Det postsekulära tillståndet diskuterar Ola Sigurdson den politiska teologins återkomst och vilken roll religion spelar för moderna värden som frihet, tolerans, universalitet och mänskliga rättigheter. Sigurdson hävdar att samtidens rädsla för religionens roll inom politiken endast kan botas genom en omförhandling av relationen mellan religion, politik och sekularitet.

Finns även som e-bok hos internetbokhandlarna.

Ola Sigurdson arbetar som professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är även aktiv som kulturskribent. Har bland annat utgivit Himmelska kroppar på Glänta produktion 2006.

Hösten 2009 belönades Ola Sigurdson med Samfundet De Nios särskilda pris.


Det postse… | Recensionsklipp