Omslag

Böcker | 2009

Att uttrycka det undanträngda – Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning

Camilla Flodin

Vad kan konsten tillföra till diskussionen om människans förhållande till naturen? Om den västerländska civilisationen alltid definierat sig i motsats till naturen har det på senare tid blivit allt tydligare hur denna naturförnekelse har slagit tillbaka mot människan själv. I den situationen framstår den tyske filosofen Theodor W. Adornos idéer om historia och natur som mer relevanta än någonsin. Enligt Adorno bevaras minnet av den undanträngda naturen i konsten, som på så vis vittnar om en möjlig försoning mellan människa och natur. Camilla Flodin går i denna studie i närkamp med en av 1900-talets viktigaste tänkare, samtidigt som hon indirekt lägger en teoretisk grund för att tänka relationen mellan människa och djur, natur och samhälle, på nya sätt.

Camilla Flodin presenterade denna avhandling i estetik vid Filosofiska intitutionen i Uppsala 2009.


Att uttryc… | Recensionsklipp