Omslag

Böcker | 2009

Conway – Naturfilosofi och kvinnliga tänkare i barockens tidevarv

Cecilia Rosengren

Vad innebar det att vara kvinna och filosof i en tid då denna kombination var en självmotsägelse? Cecilia Rosengren uppdagar i sin idéhistoriska studie av den engelska 1600-talsfilosofen Anne Conway de kritiska svar som uppstod i den cartesianska filosofins kölvatten. Första svenska presentationen av Conways naturfilosofi.

Cecilia Rosengren är verksam vid Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet.


Conway… | Recensionsklipp