Omslag

Böcker | 2008

Vittnet

Michael Azar

Hur kan man vittna om en unik erfarenhet och samtidigt bli trodd? ”Du har ingenting sett i Hiroshima”, upprepar en röst i Marguerite Duras Hiroshima, mon amour. De som överlevde Förintelsen kan inte vittna om densamma hävdade Primo Levi. Kring detta dilemma kretsar Michael Azars essä om vittnet och vittnesmålet. Det börjar i Paulus omvändelse och slutar i Guantanamo, DNA-analyser och självbiografier.

Michael Azar är författare och docent i idéhistoria, verksam i Göteborg. Han har tidigare givit ut fyra böcker, senast Döden i Beirut 2007. Under hösten 2008 spelades hans debutpjäs Deadline på Angeredsteatern i Göteborg.


Vittnet… | Recensionsklipp

”Upplysningen handlar om att delvis i reformationens anda återupprätta det egna förståndet och dess förmåga att vittna sant. Men i kraft av vad kan förnuftet vittna? Azar visar elegant hur idén om det mest sanningsenliga vittnet faller isär i två helt motstridiga föreställningar.”
Hans Ruin i Dagens Nyheter

”Sverige har en lång tradition av att fånga upp och smälta ned impulser från den utländska idédebatten (där de kan få de mest komplexa uttryck) och gjuta om till avklarnad essäistik. Dit sällar sig nu Michael Azar, med en förstklassig liten bok.”
Thomas Sjösvärd i Tidningen kulturen.