Omslag

Böcker | 2008

Hegemonin och den socialistiska strategin

Ernesto Laclau & Chantal Mouffe

Kan begreppet hegemoni ta oss bortom den klassiska marxismens essentialism? Det var i korthet vad Ernesto Laclau & Chantal Mouffe prövade i sin moderna statsvetenskapliga klassiker Hegemonin och den socialistiska strategin som utkom första gången 1985. I sin bok följde de spåren från 1800-talets debatter till det sena 1900-talets politiska kamper och demokratidebatt. När boken kom ut i en ny utgåva 2000 kunde de i ett nytt förord konstatera att de femton år som gått inte hade gjort deras idéer mindre aktuella, tvärtom. Som de båda författarna uttrycker det: ”Att granska den så kallade ’globaliserade världen’ via hegemonins kategori som den utvecklas i denna bok kan faktiskt hjälpa oss att förstå att den nuvarande konjunkturen är ett uttryck för en viss konfiguration av maktförhållanden istället för den enda naturliga eller möjliga sociala ordningen. Den är resultatet av hegemoniska rörelser hos vissa sociala krafter som har lyckats åstadkomma en djup förvandling i relationerna mellan kapitalistiska företag och nationalstater. Denna hegemoni kan utmanas. Vänstern borde börja med att utveckla ett trovärdigt alternativ till den nyliberala ordningen, istället för att bara försöka förvalta denna på ett mänskligare sätt. Detta kräver givetvis att man drar nya politiska gränser och erkänner att det inte kan finnas någon radikal politik utan definierandet av en motståndare. Det vill säga: det kräver att man accepterar att antagonismen inte går att utrota.” Mot den bakgrunden är Hegemonin en bok som kanske först nu blivit helt läsbar; en bok som det blivit mer angeläget att läsa än någonsin. Som de båda författarna uttrycker det: ”Man måste också veta vad man slåss för, vilket slags samhälle man vill skapa. Detta kräver av vänstern ett rimligt grepp om maktrelationernas natur och politikens dynamik. Det som står på spel är skapandet av en ny hegemoni. Så vårt motto är: ’Åter till hegemonikampen’.”

Ernesto Laclau är född i Argentina och verksam som professor i politisk teori vid University of Essex, Storbritannien. Chantal Mouffe är född i Belgien och verksam som professor i politisk teori vid University of Westminster, Storbritannien.


Hegemonin … | Recensionsklipp

”A milestone on the long 20th Century road of the dissolution of various aspects of metaphysical thinking”
Spectrezine.org

”För den som inte accepterar att den radikala vänstern ska sjunka ihop som en post-Irak-sufflé och trött behöva välja mellan den nyliberala ordningen och den socialdemokratiska kompromissen, finns nu det kanske tyngsta postmarxistiska verket, från 1985, på svenska. [...] Spänn åt hjärnbältet, för texten är svår, men givande.”
Ordfront

”Boken kan läsas som ett välbehövligt alternativ till den idag så tröga politiska debatten i Sverige, men det kanske viktigaste och mest bestående inslaget är författarnas aldrig sinande vilja att se bakom begrepp och företeelser som anses vara naturliga och självklara. Detta kan tjäna som inspiration för alla som är det minsta kritiskt inställda till hur den offentliga debatten utformas och förs. [...] definitivt en både läsvärd och tänkvärd upplevelse.”
Tobias Davidsson i Fria Tidningen

”Enligt Laclau och Mouffe har socialdemokratin övergett insikten om att politik aldrig kan skapa en 'win-win situation', och därför reducerat politiken till att handla om teknikaliteter. En anklagelseakt som känns väl så aktuell i en tid när påhitt som budgettak framställs som en politisk livsnödvändighet.”
Rebecca Selberg i LO-tidningen