Omslag

Böcker | 2007

Försokratikern Sapfo och andra studier i antikt tänkande

Jesper Svenbro

Detta är en bok om den mytiska berättelsens poetik – till exempel om hur egennamnet Orfeus tycks ha genererat hela scenariot till den berömda berättelsen om nedstigandet till dödsriket och det förtvivlade försöket att vinna tillbaka Eurydike. Orfanós betyder inte bara ”föräldralöst barn” utan också ”änkling”; órfne betyder ”mörker, i synnerhet dödsrikets”; orfós är slutligen namnet på en fisk som lever extremt länge efter att ha styckats – liksom Orfeus avslitna huvud lever vidare och sjungande driver över havet ända till Lesbos stränder. Hela berättelsen skulle alltså rymmas i, och frambringas av, namnet Orfeus. I en serie undersökningar har Jesper Svenbro låtit egennamnet tjäna som utgångspunkt för sitt filosofiska detektivarbete – ett annat exempel är ”Kerambos” som visar sig förklara hur lyran uppfanns, eller ”Ajas” vars självmord finns inskrivet i hans eget namn. Boken rymmer också betraktelser över perceptionens problem, över vad antik filosofi kan lära oss om detta, över offrets missförstådda roll i det grekiska tänkandet, och mycket annat. Svenbros essäer förenar stor filologisk kunskap med uppfinningsrik hermeneutik och teoretisk öppenhet. Hans sätt att arbeta är utmärkande för den världskända forskningsmiljön vid Centre Louis Gernet i Paris, där Svenbro varit verksam under de senaste trettio åren. Försokratikern Sapfo är den första samlade presentationen av Svenbros teoretiska verk på svenska.

Jesper Svenbro, f 1944, är filolog vid Centre Louis Gernet i Paris specialiserad på antikens diktning, myter och poetik med publikationer som Phrasikleia (1993), Myrstigar (1999) och, tillsammans med John Scheid, The craft of Zeus: myths of weaving and fabric (1996). Svenbro är också poet med flera diktsamlingar på svenska, den senaste är Himlen och andra upptäckter (2005). Sedan hösten 2006 är Svenbro ledamot i Svenska Akademien.


Försokrati… | Recensionsklipp

”Det är subtilt och elegant, ett slags filosofisk deckare med poetiska inslag.”
Ronny Ambjörnsson i Dagens Nyheter

”Han är hela tiden genuint intressant att läsa och som poet vet han att göra stenarna levande. […] Svenbro uppmärksammar kort sagt vad som tidigare inte riktigt gick att se och höra.”
Mikael van Reis i Göteborgs-Posten