Omslag

Böcker | 2001

Ideologins sublima objekt

Slavoj Žižek

I Ideologins sublima objekt lägger Žižek fram de grundläggande begreppen och strategierna för sin analys av ideologier. Det är ovanlig läsning: vi möter en spränglärd filosof, sociolog och psykoanalytiker som djärvt exemplifierar sina resonemang genom alltifrån Alfred Hitchcocks filmer och Mozarts operor till konflikten i Jugoslavien. En dominerande ideologi, menar Žižek här, visar sig inte blott i de stora politiska sammanhangen, utan yttrar sig kanske i sin mest brännande form på populärkulturens olika nivåer. Här förmedlas de föreställningar och fantasier som kämpar om att konstituera vår upplevelse av verkligheten och oss själva. Här förmedlas i öppen dager hur skilda ideologier söker sudda ut spåren av det sociala fältets inneboende antagonism för att få människor att handla i deras intressen. ”Det vi kallar ’social verklighet’ är ytterst en etisk konstruktion, vilken understöds av ett visst som om (vi handlar som om vi trodde på byråkratins allsmäktighet, som om presidenten förkroppsligar folkets vilja, som om partiet uttrycker arbetarklassens objektiva intressen)”, skriver Žižek. Endast med hjälp av sådana fantasier kan vi upprätthålla synen på samhället, verkligheten och oss själva som enhetliga, och samtidigt skydda oss från direkt konfrontation med det sublima objekt som aldrig kan integreras i någon som helst meningsfull helhet.


Ideologins… | Recensionsklipp

”Det måste alltså betraktas som en viktig händelse att denna inflytelserika och internationellt mycket uppmärksammade teoretiker nu finns tillgänglig på vårt språk med ett av sina huvudverk /.../ en befriande hädisk vandring genom filosofins och populärkulturens historia. Förbered dig alltså på ett intellektuellt äventyr!” Magnus Persson i Svenska Dagbladet