Omslag

Böcker | 2007

Döden i Beirut – Essä

Michael Azar

”En märklig scen förföljer mig trots att jag bara har sett den på video: under ett bröllop i Beirut, där en av mina libanesiska kusiner gifter sig, briserar plötsligt två kraftiga bomber i snabb följd efter varandra någonstans i närheten. De uppklädda gästerna tvingas att kasta sig ned på marken för att ta skydd, ligger sedan kvar i ett par sekunder, men reser sig därefter genast som om ingenting hade hänt fär att fortsätta firandet. […] Man fortsätter att leva mitt under brinnande krig, man försöker att inte låtsas om det, man uthärdar för att andra skall uthärda och för att man inte skulle uthärda om de andra inte gjorde det.”

Perser, greker, romare, araber, korsfarare, turkar, ryssar, engelsmän, fransmän, syrier, israeler, iranier, palestinier, nordamerikaner – alla har de under årens lopp belägrat Libanons huvudstad Beirut. Efter det långa inbördeskriget 1975–1990, mordet på Hariri och Syriens återtåg 2005, går de levande på de dödas ben. Men också omvänt: Beirut är en stad där det de döda går igen på de levandes ben. Döden i Beirut är en djupt personlig essä om det förflutnas hemsökelser i en stad belägrad av vålnader.

Michael Azar är författare och docent i idéhistoria, verksam vid Göteborgs och Lunds universitet, samt i tidskriften Glänta och Bwana Club.


Döden i Be… | Recensionsklipp

”En lyckad legering av postkolonial filosofisk essä, personligt reportage, radikal politisk analys och historieskrivning med blick för symbolernas roll i det reella”.
Johan Wilhelmsson i Norrköpings tidingar

”Azar arbetar på djupet, men också på bredden. Koncentrerat och pedagogiskt, och på njutbar prosa, beskriver han landets politiska historia och ger en detaljerad bild av premisserna för dagens konfliktfyllda kaos i vilket kampen om nationens identitet är själva motorn. […] Om den ordinära nyhetsrapporteringen om Mellanöstern snarast ökar ens förvirring så bidrar Azar på ett imponerande sätt till att göra detta dödliga spel något mera begripligt.”
Kristina Lundblad i Göteborgs-Posten

Döden i Beirut är en fantastisk idé- och historieresa som emellanåt med närmast poetiska beskrivningar skildrar ett land där de döda 'går igen på de levandes ben'. … Det är Azars styrka, att han är demokratisk i sin kritik – ingen etnisk eller religiös grupp slipper ifrån hans känga.… En bok att ha nära när man läser artiklar om nya oroligheter i Libanon.” Rakel Chukri i Sydsvenska dagbladet

”Om Libanons subtila maktbalans, om vad den lett och riskerar att leda till, har idéhistorikern Michael Azar skrivit en utomordentlig bok, som utöver att vara något så ovanligt som en stilistiskt njutbar essä också förklarar varför ett land som utåt sett kan se ut som ett multikulturellt paradis i själva verket är en krutdurk som i ett och samma kartveck koncentrerar hela Mellanösterns konflikter.” Steve-Sem Sandberg i Svenska Dagbladet

”… en tät och kunskapsrik bok, med en djupt personlig botten”
Hans Ruin i Dagens Nyheter

”Att beskriva Beiruts och Libanons dramatiska historia från antik till nutid kräver förstås både kunskap och inlevelse. Det besitter Michael Azar i hög grad. Han är docent i idéhistoria och har samtidigt en libanesisk bakgrund. Han närmar sig ämnet som forskare och samtidigt som medkännare, filosof och författare. […] Därför blir hans långa essä Döden i Beirut ett skolexempel på hur man kan skildra ett komplicerat skede med både distans och närhet och samtidigt inse sina begränsningar. … försök säga emot honom, den som kan och vågar.” Torsten Kälvemark i Aftonbladet

”Hans bok är resonerande analytisk. […] Döden i Beirut är en angelägen bok om en av samtidens till synes mest svårförståeliga konflikter med återkommande fruktansvärda krig och ett gränslöst lidande för utsatta civila.” Sören Sommelius i Helsingborgs dagblad

”Jag läser Döden i Beirut som en berättelse där bilderna från krigets Libanon ges bakgrund och djup. En vädjan att aktivt motverka tidens tillsynes oundvikliga minnesförlust. Azars röst blir en motvikt i en samtid där stora delar av västvärlden försöker utplåna samma minne genom att åberopa civilisationsteorier där den kulturella och religiösa identiteten oavbrutet definieras som källan till motsättningar. […] När Michael Azar utifrån minnet av en bild blottlägger kontinuiteten i den pågående konflikten, visar han hur lögner, övergrepp och tyranni har ett samband. Av det sammelsurium av händelser och aktörer som gjort Libanon till en arena för stormaktspolitik där olika parter kämpar mot varandra, direkt eller genom olika företrädare, lyckas han förmedla konturerna av någon slags greppbar helhet. En förtätad väv av ord som ligger nära konstverkets förmåga till interaktion.” Hanna Larsson i Borås tidning

”Skrämmande aktuell”
Daniel Pedersen i Tidningen Kulturen