Omslag

Böcker | 2006

Omkopplingar: – Avskrifter, Listor, Dokument, Arkiv (med särskilt avseende på Midsommarkransen-Telefonplan)

Cecilia Grönberg & Jonas (J) Magnusson

I oktober 2002 inrättade Cecilia Grönberg och Jonas (J) Magnusson ett observationskontor / en sambandscentral vid Lilla torget i Midsommarkransen. Med strategisk utsikt över den då outhyrda lokal som under 1970- och 80-talen var en kvarterslokal, initierad genom det så kallade Kransenprojektet (1976–1979), opererade fyra socialarbetare där under tre och ett halvt år som verktyg för de boende i området. Från detta experimentella samhällsarbete, vars effekter ännu kan anas, har Cecilia Grönberg och Jonas (J) Magnusson lånat tidsramen och lokaliseringen. Och under tre och ett halvt år har de arbetat med området Midsommarkransen–Telefonplan, nu som ett arkiv och som en topografi för konceptuella operationer och digressioner, avlyssningar av 1900-talets och det tidiga 2000-talets dokumentära och dokumentaristiska diskussioner inom litteratur och fotografi.

Resultatet av detta arbete, boken Omkopplingar: Avskrifter, Listor, Dokument, Arkiv…, är framförallt en (platsspecifik) utforskning av en avskriftens, överflyttningens och rekontextualiseringens poetik, och av det estetiska utrymme som väljandets och ”formateringens” logiker erbjuder. Grönberg och Magnusson har insisterat på att, i likhet med växeltelefonister och cut-up-operatörer, i största möjliga utsträckning tala på ”andras linjer”, genom val, klipp och omkopplingar i redan existerande material och dokument, men också genom att via infogningar och översättningar koppla fram mer okända eller bortglömda arbeten.

Cecilia Grönberg är fotograf och doktorand i fotografisk gestaltning vid Göteborgs universitet, och Jonas (J) Magnusson är översättare, essäist, redaktör för tidskriften OEI.


Omkoppling… | Recensionsklipp

”Decenniets viktigaste konstverk. En outsinlig kraftkälla vars energier kommer att genomströmma konst- och litteraturlivet länge”.
Frans Josef Petersson i Aftonbladet

Omkopplingar är till sitt yttre mer av en fetisch än en bok. Den är sin tids inkarnation av föreställningen om Den Omöjliga Boken, ett verk som kräver närmast övermänsklig ansträngning att framställa, och kanske än mer av Den Oändliga Boken – en skrift som inte begränsas av sina pärmar utan står i förbindelse med och leder vidare till andra texter. Omkopplingar är lika mycket biblioteket i Babel som den är en bedövande faktisk dokumentation av socialt arbete i unga stadsdelar, av efterkrigstidens svenska arkitektur och kommunikationsteknologi.”
Jonas Ellerström i Helsingborgs dagblad

”Det mest gräns- och hämningslösa som har publicerats på många år i Sverige.”
Jan Arnald i Göteborgs-Posten

”Jag minns inte när jag sist drogs in i ett bokkonstverk som så radikalt undandrar sig alla bestämningar. Omkopplingar är inte bara den svenska litteraturens just nu modernaste telefonkatalog, den är med stor säkerhet dess allra modernaste bok.”
Thomas Götselius i Dagens Nyheter