Omslag

Böcker | 2006

1% love and devotion på Ulleråkers sjukhus

Helena Mattson (red)

Institutionen befinner sig i kris. Det gäller den politiska institutionen, den juridiska, den sociala, den polisiära, skolan, pensionssystemet, fritidsgårdarna… Och det gäller i högsta grad konstinstitutionen och vårdinstitutionen. Inom den psykiatriska vården har exempelvis antalet vårdplatser drastiskt minskat den senaste 10-årsperioden och den fysiska vårdmiljön är undermålig och diskuteras i stort sett aldrig. På psykos- och rehabiliteringsavdelningarna 109 och 110 på Ulleråkers sjukhus har konstnärsgruppen love and devotion tagit sig an det konstnärliga utsmyckningsuppdraget på ett okonventionellt sätt. Här ställs snarare vårdmiljön än konstobjektet i centrum.

Utifrån en mängd olika perspektiv diskuterar denna bok frågor kring vårdens, konstens och rummets villkor i dagens samhälle. I samband med en renovering av avdelningarna 109 och 110 initierades det konstnärliga arbetet på Ulleråkers sjukhus av Kultur i länet, Uppsala läns landsting. Enligt riktlinjer ska 1% av byggkostnaden avsättas till konstnärlig gestaltning vid ombyggnad och renovering. I detta fall innebar det 210 000 kronor. love and devotion är ett samarbete som pågått sedan år 2000 mellan konstnärerna Ingrid Eriksson, Carina Gunnars, Karin Johnson och Anna Kindgren och som rör sig kring konstens institutioner, dess gränser och samarbetet som form. De har tidigare arbetat med utställningar, offentliga konstuppdrag, workshops, seminarier och undervisning.

Helena Mattsson är arkitektur- och konstteoretiker, medlem i redaktionen för tidskriften SITE.


1% love an… | Recensionsklipp

”I den här boken finns en hel ocean av grundkunskap på området form av citat ur otaliga dokument, bland annat upplysningar om hur antalet vårdplatser minskat och fortsätter att minska. Här finns också en samling fotografier av den torftighet i miljön som knappt går att beskriva i ord. Samt ett flertal läsvärda essäer…”
Åsa Moberg

”love and devotion sätter konstnärsrollen på spel när de struntar i Konsten för att jobba som barmhärtiga samariter.”
Camilla Hammarström i Aftonbladet