Omslag

Böcker | 2005 (2:a upplagan)

... med andra medel – från Clausewitz till Guevara: Krig, revolution & politik i en marxistisk idétradition

Amanda Peralta

För första gången i historien är skilsmässan mellan krig och revolution i det närmaste total, menar idéhistorikern Amanda Peralta. Därmed måste vi än en gång omdefiniera vårt begrepp om politik. Idag har idén om revolution tagits över av sociala rörelser som söker förändring underifrån, ett politiskt snarare än ett krigiskt ideal. Denna förändring innebär dock inte att den tyske militärteoretikern Carl von Clausewitz (1780–1831) teorier – som är denna boks utgångspunkt – skulle vara föråldrade. Staterna är lika beredda att ta till militära medel nu som då. De gamla universalistiska anspråken från kolonialtiden sprids fortfarande i medierna och politiken; och de två senaste årens utveckling i Irak påminner på flera sätt om de krig som Clausewitz studerade. Amanda Peralta, som har egna erfarenheter av den väpnade kampen mot den argentinska militärdiktaturen, presenterar i ...med andra medel en idéhistorisk genomgång av hur Clausewitz teorier om kriget kom att påverka en rad radikala politiska teoretiker, från Engels och Marx över Lenin och Mao till Che Guevara och Régis Debray. Hon visar hur marxistiskt politiskt tänkande, ofta på ett ödesdigert sätt, präglats av militärstrategiska överväganden. Till denna nya upplaga har Peralta – mot bakgrund av begrepp som ”civilisationernas krig”, ”outsourcing of war”, efterkrigs-krig, lågintensiva krig, ”kriget mot terrorismen” – skrivit ett nytt förord som diskuterar krigens utveckling under de 15 år som gått sedan boken publicerades första gången.

Amanda Peralta (1939–2009) var docent i idé- och lärdomshistoria.