Omslag

Böcker | 2005

Manifest för filosofin – & vad är kärlek?

Alain Badiou

I Manifest för filosofin presenterar Alain Badiou grunderna för sitt filosofiska program genom att sätta dem i ett konkret sammanhang och ställa en rad kritiska frågor: Hur kan filosofin vara möjlig efter Marx, Heidegger eller Freud? Kan filosofer tala om Sanningen, Grunden, Varat eller Subjektet? Eller ska filosofin bestå av utflykter till poesin, måleriet eller filmkonsten? Eller till politiken? De lika roande som oroande svar som Badiou ger på dessa frågor gör anspråk på att utgöra ett manifest för filosofins möjligheter idag. I ”Vad är kärlek?” – volymens andra, fristående text – placeras kärleken i relation till vetenskapen, politiken och konsten. Kärleken är alltså varken ett maskerat begär eller en romantisk sammansmältning, den är en form av sanning. En sanning om de Två, om separation och åtskillnad. I denna text förtydligas också Badious förhållande till Jacques Lacans psykoanalys samtidigt som hans mängdteoretiska resonemang rubbar inordnandet av filosofin i kategorier som analytisk kontra kontinental. Filosofen och författaren Alain Badious filosofi har sedan början på 90-talet rönt allt större uppmärksamhet och han räknas idag som en av Frankrikes mest inflytelserika filosofer. Hans filosofi är trogen en radikal politisk strategi, men är också förankrad i den analytiska traditionen (Russel, Wittgenstein, Kripke), den antika filosofin samt i den tankeströmning där Nietzsche och Heidegger är centrala namn. För denna volym har också Dariush Moaven Doust skrivit den första större introduktionen till Badious verk på svenska. Texturvalet är gjort i samarbete med Alain Badiou själv, översättningen av Carin Franzén.

Alain Badiou föddes 1937 i Rabat, Marocko. Han är professor i filosofi vid Ecole Normale supérieure samt université Paris VIII, Saint-Denis samt författare till flera uppmärksammade verk, bland andra: L’Etre et l’événement (1988), Le Nombre et les nombres (1990), Beckett, l’increvable désir (1995), Saint-Paul (1997), Le Siècle (2005).


Manifest f… | Recensionsklipp

”En utmärkt introduktion till en av samtidens viktigaste filosofer. Manifest för filosofin kommer tveklöst att ge nytt liv åt den diskurs som blivit alltför bekväm med sin egen död. ”
Joan Copjec

”Detta är den första bok sedan Varat och Tiden som vågar ställa frågor om varat som sådant.”
Dominique Jacaud, La philosophie en Europe