Omslag

Böcker | 2000

Filosofi

Ludwig Wittgenstein

”Filosofen strävar efter att finna det förlösande ordet, dvs det ord som äntligen låter oss gripa tag i det som hittills alltid varit ogripbart, tyngt ner vårt sinne. (Det är som när man har ett hårstrå på tungan; man känner det, men kan inte få tag i det, och kan därför inte göra sig av med det.)”

I början av trettiotalet höll Ludwig Wittgenstein (1889-1951) en föreläsningsserie om filosofi i Cambridge. Under samma period skrev han åtskilliga manuskript och anteckningar, däribland dessa egensinniga och högst litterära anmärkningar om filosofins väsen. Trots att de är närmast oumbärliga för var och en som vill förstå den filosofiska verksamhetens karaktär är det först nu som de föreligger i svensk översättning. Filosofi utgör utan tvivel Wittgensteins mest omfattande och genomgripande försök att explicit klargöra vad filosofi är. Samtidigt är det en kritisk granskning av det egna tänkandets villkor och möjligheter. Följaktligen fungerar Filosofi som en lättillgänglig och kortfattad ingång till en av vår tids mest inflytelserika tänkare. Denna andra volym från Glänta produktion innehåller dessutom ett faksimil av det tyska originalmanuskriptet.