Omslag

Böcker | 2005

Philosophie de la puissance et détérmination de l'homme... – chez Spinoza et chez Nietzsche

Fredrika Spindler

(Om människans kraft och bestämning hos Spinoza och Nietzsche)

Specialutgåva. Denna bok är författarens avhandling i filosofi från 1996.

Hela boken finns tillgänglig som pdf här.

Fredrika Spindler är lektor i filosofi vid Södertörns högskola och ingår i redaktionsrådet för tidskriften Glänta.