Omslag

Böcker | 2005

Occular Witness

Arijana Kajfes, text och bild

Occular Witness är en undersökning av ljuset och dess fysikaliska egenskaper, som våg, partikel och energimängd. Utifrån dessa utgångspunkter rör Arijana sig mot frågan om vad information egentligen är – i dess minsta beståndsdelar, innan mening uppstår. Det är ett projekt som har lika mycket att göra med teknologi och naturvetenskap som med bildkonst och poesi. Boken Occular Witness är den avslutande delen av Arijana Kajfes fyraåriga konstnärliga forskningsprojekt – som hon bedrivit tillsammans med forskare från en mängd olika fält – kring ljus och perception. Tidigare har projektet tagit tagit form i en utställning och ett seminarium på Färgfabriken under maj 2004, varifrån samtalet i denna volym mellan Arijana Kajfes och kulturgeografen Gunnar Olsson är hämtat.


Occular Wi… | Recensionsklipp

”Texterna och graferna i Occular Witness fungerar likt prisman […] bokens delar strålar.”
Martin Högström i OEI

”Vackert och mångtydigt”
Milou Allerholm i Dagens Nyheter om utställningen på Färgfabriken