Omslag

Böcker | 2003

Penelopes väv – För en filosofisk och teologisk pathologi

Mats Rosengren & Ola Sigurdson (red)

I spänningsfältet mellan de poler i vårt tänkande och liv som sedan antiken benämns logos och pathos skapas det politiska och det etiska, såväl hos den enskilde som i samhället. I denna mening är vi alla oundvikligen pathologer; som bärare av såväl pathos som logos är vårt tänkande alltid passionerat, våra passioner alltid tänkande. Inom teologi såväl som filosofi vet vi i dag att vi tror; vi tror inte längre att vi vet. Det krävs helt enkelt ett annat sätt att närma sig frågorna om vad vi kan veta och tro: ett tvärdisciplinärt återbruk och en misstänksamhet mot sina egna, mot vetenskapernas, mot historiens liksom mot det samtida samhällets myter. Kanske kan denna antologi läsas som ett symptom på en alltför kraftfull, alltför långvarig bortträngning. Kanske också som en diagnos på ett sjukdomstillstånd, men allra helst som ett farmakon i ordets alla bemärkelser. En pathologi, kort sagt, som inte väjer för de risker som ett botemedel alltid medför. Penelopes väv: Väven som repas upp för att knytas på nytt, ständigt på nytt men alltid annorlunda – bilden av vår historia. Såväl varp som inslag finns alltid redan där, men de mönster vi låter framträda är våra egna skapelser. Så kan en filosof och en teolog som redaktörer förenas i en doxologi i alla dess bemärkelser: en lovsång till, en undersökning av och en lära om villkoren för mänsklig kunskap.