Omslag

Böcker | 2024

Om humor – Essäer om dom som är roliga och det som är kul

Stina Bäckström

Hur kan det vara så härligt att skratta åt det fula, det skeva, åt tillvarons gräsligheter? Att roas av det som brister?

I sju essäer undersöker filosofen Stina Bäckström denna humorns grundkonflikt. Begreppet kul, som vanligtvis betraktas som för ytligt för att förtjäna en studie, är här centralt. Idag ställs det närmast ett krav på att ha kul. Men går det verkligen att skämta om allt? Humorns förhållande till etiken är komplicerat. Står humorn i själva verket utanför rättviseekonomin? I så fall är humorn kanske snarare en lättnad från skuld, en form av nåd.

Boken Om humor är en vindlande resa genom skrattets och det roligas betydelse i vår samtid, och den vrider och vänder på frågan om humorns kraft i det mellanmänskliga.

Stina Bäckström är docent i filosofi och lektor vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.


Om humor… | Recensionsklipp

Stina Bäckström gästar Filosofiska podden med Mogensen & Tsapos.

”En både kritisk och spirituell granskning av vad humor i bred mening egentligen är, hur den filosofiskt, litterärt och socialt har uppfattats och behandlats i historien, och om dess komplicerade förhållande till etiken. Med ett personligt tilltal och med hjälp av historiska och samtida författares, filosofers och forskares olika resonemang om humorn som fenomen, ger hon i denna inbjudande och intelligenta essäbok en mångsidig bild av ett svårfångat begrepp och av en essentiell, mänsklig livshållning.” Martin Lagerholm i BTJ-häftet nr 7, 2024.