Omslag

Böcker | 2023

Fritänkandet – Kvinnliga libertiner och en annan humanism

Carin Franzén

Vad innebär det att tänka fritt? Carin Franzén söker svar hos fyra kvinnliga författare från 1500- och 1600-talen som alla kritiskt ifrågasatte det givna. De kallades libertiner för att de förde fram andra former av subjektivitet än de som generellt framkommer i berättelsen om det autonoma och rationella subjektets etablering – friare former som idag ter sig mer aktuella än någonsin.

Carin Franzén är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.


Fritänkand… | Recensionsklipp

”Det var drygt två år sedan Glänta senast publicerade något i sin serie hardcore, som sedan 2010 bildat en mörk underström i den svenska bokutgivningen: småskrifter i skärningspunkten mellan litteratur och filosofi och sociologi. Eller bara: essäer som för en girig läsare bildar ett alternativt universitet. Carin Franzén hör till de som gett ut böcker tidigare (redan 2010), och hon tar nu upp den efterlängtade facklan med Fritänkandet. Kvinnliga libertiner och en annan humanism.
Minst sagt lovande!” Bernur