Omslag

Böcker | 2023

Fritänkandet – Kvinnliga libertiner och en annan humanism

Carin Franzén

Vad innebär det att tänka fritt? Carin Franzén söker svar hos fyra kvinnliga författare från 1500- och 1600-talen som alla kritiskt ifrågasatte det givna. De kallades libertiner för att de förde fram andra former av subjektivitet än de som generellt framkommer i berättelsen om det autonoma och rationella subjektets etablering – friare former som idag ter sig mer aktuella än någonsin. Carin Franzén är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.