Böcker | 2023

Förmörkelsen av den kvinnliga och manliga solen

Nour Helou & Afrang Malekian

Förmörkelsen av den kvinnliga och manliga solen utgår ifrån handkolorerade fotografier från 1950–1980 i Mellanöstern och Nordafrika, som de båda författarna utforskat och dokumenterat i arkiv vid The Arab Image Foundation i Beirut och American University i Kairo.