Omslag

Böcker | 2024

Vad är filosofi?

Gilles Deleuze & Félix Guattari

Vad är filosofi? både ställer och besvarar frågan om vad den filosofiska verksamheten innebär. Det är en skapande verksamhet, där det som skapas är unika begrepp. Filosofen Gilles Deleuze och psykoanalytikern Félix Guattari svarar även på hur detta begreppsliga tänkande skiljer sig från – och samtidigt interagerar med – andra former av skapande, såsom konsten och naturvetenskapen.

Vad är filosofi? utgör kulmen på samarbetet mellan Deleuze och Guattari, efter de tidigare böckerna Anti-Oidipus, Tusen platåer och Kafka – för en mindre litteratur. Boken är inte bara en pedagogisk analys och förklaring av vad begreppsligt tänkande innebär, utan också en kraftfull uppmaning att skapa nya begrepp; att skapa ett filosofiskt tänkande för samtiden och framtiden.

När den gavs ut 1991 skrev filosofen Didier Eribon att det är ”en oerhört stor bok … en av dessa sällsynta böcker som får oss att betrakta saker och ting på ett annat sätt … den kommer mycket snart att bli en klassiker.” Det blev den också, inte bara inom den akademiska filosofin, utan i en betydligt bredare teoretisk och kritisk bemärkelse.

”För att svara på frågan krävs alltså något annat än ’en filosofi’ eller mer eller mindre vaga föreställningar om tänkandet i allmänhet: det som behövs är en utredning av vad filosofi är och gör, inifrån den filosofiska aktiviteten”. (Ur Fredrika Spindlers förord.)

Boken är översatt från franska av Rikard Johansson, Fredrika Spindler & Sven-Olov Wallenstein.