Omslag

Böcker | 2023

Vit magi – Papperets epok

Lothar Müller

Papperet kan sägas ligga till grund för hela den moderna kulturen, hävdar Lothar Müller, inte bara den litterära. I Vit magi får läsaren följa papperets vindlande väg från Kina via Arabvärlden till Europa och den tekniska revolution som under 1800-talet banade väg för den moderna dagspressen. Långt ifrån att vara tryckpressens tysta följeslagare, intar papperet platsen som en av historiens mest allsidiga produkter. Förutom böcker omfattar Müllers skildringar allt från emballage och dasspapper till pamfletter, spelkort och sedlar.

Med tanke på de digitala mediernas framväxt skulle en bok om papperets historia kunna få en något dyster, nästan vemodig ton. Men den berättelse som vecklar ut sig i Vit magi ger tvärtom sprudlande liv åt papperet, både som ett material i vardagen och som spelrum för fantasin. 

För denna svenska utgåva har Lothar Müller bidragit med ett nyskrivet efterord.

Lothar Müller är journalist, kulturkritiker och litteraturvetare. Han har en hedersprofessur vid Humboldtuniversitetet i Berlin, och var fram till nyligen kulturredaktör på Süddeutsche Zeitung.


Vit magi… | Recensionsklipp

”'Vit magi' lyckas kort sagt uppnå den hisnande monumentalitet som monografin kan få i händerna på rätt författare med rätt grad av besatthet.” Pontus Dahlman i DN.

”omtumlande lärorikt och ett oavlåtligt nöje”. Jesper Olsson i nyss återuppstartade tidskriften Respons.

”Lärt, rikt och oupphörligen intressant.” Johan Klingborg julklappstipsar i Expressen.

”Denna detaljrika materialitetshistoria, glasklart översatt av Tommy Andersson, handlar inte bara om trycktekniker och papperssorter över tid. Framför allt visar Müller hur papperet har haft en rad olika funktioner och hur – efter Gutenberg – det otryckta förhöll sig till det tryckta.” Claes Wahlin i Aftonbladet.

”Müllers historik är nästan överväldigande rik, exemplen otaliga – och ofta slående, till och med roliga. Och i hans arbete får litteraturen och författarna göra tjänst: såväl Cervantes och hans Don Quijote som James Joyce och hans Leopold Bloom vittnar om papperet som arbetsvillkor och möjlighet, och om dess kulturella och samhälleliga ställning.” Ulf Olsson i Expressen.

”Müller vill brett synliggöra papperets epok med berättelser, associationer och överraskande språng mellan tider, kulturer och världar. Det lyckas han med. Framställningen är perspektiv- och infallsrik, lärd och vetenskaplig men personligt hållen, och skriven med ett lätt handlag. Detta är helt enkelt det mest fängslande jag läst på länge.” Eva Nylander i BTJ-häftet nr 14, 2023.