Omslag

Böcker | 2022

Kritik av det svarta förnuftet

Achille Mbembe

Kritik av det svarta förnuftet är en undersökning av hur före­ställningar, fakta och fantasier om Afrika och begreppet ”ras” har gett upphov till den mänskliga kategorin ”svart”. Med en till lika delar litterär som filosofisk kraft gör Mbembe en skoningslös kartläggning av rastänkandet genom historien. Samtidigt ger han glimtar av det som komma skall, det som innebär att tänka liv, att tänka kring vad som ger liv, kring vad som inte får offras.

”Ras fungerar som en skenbild, skriver Mbembe, där insida och utsida förmodas vara ett och samma. Den är ett perverst komplex som grumlar tanken och lamslår i skräck, men som framförallt orsakar oändligt lidande. Och det är just denna ohyggliga paradox, nämligen att ras egentligen inte är något men samtidigt, genom att skapa fakta, har format hela befolkningars öden, som Mbembe med tålamod och briljans skärskådar i denna bok.” (Ur Stefan Helgessons förord)

Achille Mbembe beskrivs inte sällan som en av vår tids mest inflytelserika politiska teoretiker och en förgrundsfigur inom det postkoloniala tänkandet. Han är född 1957 i Kamerun och är verksam som filosof, historiker och statsvetare. Kritik av det svarta förnuftet är det första av hans verk som publiceras på svenska. Mbembe är professor vid Wits Institute for Social and Economic Research (WISER) vid Wits University i Johannesburg, Sydafrika.


Kritik av … | Recensionsklipp

"Det är en imponerande idéhistorisk genomgång av konstruktionen svarthet, begreppet ras och dess koppling till kapitalismens historia. Den är svårgenomtränglig och förutsätter en viss idéhistorisk bekantskap, men väl värd ansträngningen för den som är intresserad av idéutvecklingen på detta område. God hjälp ges av Stefan Helgessons kunniga förord, Ylva Gisléns genialiska översättning och en omfattande notapparat." Elisabeth Sköns i BTJ-häftet nr 7, 2023.