Omslag

Böcker | 2021

Bortom skuld och botgöring

Jean Améry

Genom en blandning av essä och bekännelse låter Jean Améry sina genomlevda erfarenheter ligga till grund för en filosofisk diskussion om det moraliskt förkastliga i att försonas med det förflutna och vända blicken mot framtiden. Författaren gör tvärtom. Han vägrar kompromisslöst att gå vidare, att släppa taget om det förgångna, att acceptera det som hänt.

Den 19 oktober 1964 hördes Jean Améry i tysk radio när han berättade om sina erfarenheter av intellektets sammanbrott i mötet med Auschwitz verklighet. Ytterligare fyra program sändes sedan om erfarenheten av tortyr, om det förlorade hemlandets betydelse, om känslan av oförsonlighet och om den judiska identitetens omöjlighet och nödvändighet. De fem radioessäerna publicerades två år senare i en samlingsvolym med titeln Bortom skuld och botgöring som nu för första gången föreligger i svensk översättning, av Tommy Andersson och med ett efterord av idéhistorikern Victoria Fareld.

Jean Améry föddes i Österrike 1912. Han är författare och filosof. Främst berömd för sina självbiografiska essäer, som inte minst berör hans erfarenheter under kriget där han internerades och torterades, både i Belgien och senare i Auschwitz. Améry tog sitt liv 1978. Bortom skuld och botgöring är hans mest berömda verk och det första som översatts till svenska.


Bortom sku… | Recensionsklipp

"I dessa fem essäer lyckas Améry utveckla filosofiska och moraliska resonemang vars slutsatser är djupt mänskliga. Han ville varken utkräva hämnd eller erbjuda försoning. Såret ska förbli öppet. För alltid.” Kaj Schueler i SvD

”Det är som om boken håller upp en spegel, en uppmaning till oss, samtidens människor, att återigen möta angelägenheten hos dessa så ofta refererade texter, och sätta dem i förbindelse med vår egen tid. 
Inte minst genom att volymen innefattar Amérys förord både till originalutgåvan 1966 och nyutgåvan 1977 – med bara ett decennium emellan sig representerar årtalen två helt olika epoker med avseende på var den kollektiva bearbetningsprocessen av Förintelsen vid respektive tidpunkt befann sig.” Hanna Nordenhök i Expressen.

”Med förkrossande redovisningar av genomlevda erfarenheter argumenterar Améry för det moraliskt förkastliga i att framåtblickande söka glömska och försoning med det skedda.” Tommy Sundin i VK, 2021-08-31.