Glänta produktion rör sig fritt mellan teori och politik, filosofi och litteratur, forskning och konst. Förlaget drivs i tidskriftens anda, i bokens form.

Böcker | E-böcker

Följande titlar ur Gläntas produktion finns tillgängliga som e-böcker: