Glänta produktion rör sig fritt mellan teori och politik, filosofi och litteratur, forskning och konst. Förlaget drivs i tidskriftens anda, i bokens form.

Böcker | Senast utgivet

Fritänkandet

Carin Franzén

Omslag

Vad innebär det att tänka fritt? Carin Franzén söker svar hos fyra kvinnliga författare från 1500- och 1600-talen som alla kritiskt ifrågasatte det givna. De kallades libertiner för att de förde fram andra former av subjektivitet än de som generellt framkommer i berättelsen om det autonoma och rationella subjektets etablering – friare former som idag ter sig mer aktuella än någonsin.

Läs mer

Vit magi

Lothar Müller

Omslag

Papperet kan sägas ligga till grund för hela den moderna kulturen, hävdar Lothar Müller, inte bara den litterära. I Vit magi får läsaren följa papperets vindlande väg från Kina via Arabvärlden till Europa och den tekniska revolution som under 1800- talet banade väg för den moderna dagspressen. Långt ifrån att vara tryckpressens tysta följeslagare, intar papperet platsen som en av…

Läs mer

Utgivna titlar

Böcker | Utgivet

Utgivna titlar

Böcker | Nyheter

Glänta på bokmässan

På bokmässan i Göteborg hittar ni oss som vanligt i monter B07:08. I år delar vi montern med den ukrainska tidskriften Commons som denna höst är Gläntas journal-in-residence i Göteborg. Commons är en samhällsdebatterande vänstertidskrift som grundades 2009 av ukrainska forskare, studenter och aktivister. Till bokmässan har de sammanställt ett specialnummer på engelska, ”The Russian invasion and […]

Samtal om Achille Mbembes filosofi på bokmässan

Lagom till bokmässan släpper Glänta Achille Mbembes bok Kritik av det svarta förnuftet i översättning av Ylva Gislén och med förord av Stefan Helgesson. Boken finns givetvis att köpa i Gläntas monter (B07:08) på bokmässan. Mbembe själv har tyvärr lämnat återbud till alla programpunkter under mässan. Istället arrangerar Glänta tillsammans med Nätverkstan och Aftonbladet […]

INSTÄLLT: Achille Mbembe på Bokmässan

För första gången kommer nu en bok av filosofen Achille Mbembe på svenska. Kritik av det svarta förnuftet är en kartläggning av rastänkandets historia och av hur föreställningar, fakta och fantasier om Afrika har gett upphov till den mänskliga kategorin ”svart”. Mbembe beskrivs inte sällan som en av vår tids mest inflytelserika politiska teoretiker […]

Fler nyheter

Böcker | Recensionsklipp

”Men jag har inga problem med att vara oense med en hel del i ’Litteraturens slut’, för det var länge sedan jag hade så roligt med en bok. Att läsa den är som att sitta och gaffla med nån på en fest, även om festen äger rum helt och hållet inne i mitt huvud och mina marginalanteckningar, men i dessa dagar får man verkligen vara glad över de fester man får.”

Litteraturens slut
Therese Bohman i Expressen

”Det är fascinerande läsning som antyder en feministisk strategi i att försöka vara – eller acceptera att man är – oförbätterlig.”

Mutant
Maria Ramnehill i Göteborgs-Posten
Fler recensionsklipp

Böcker | Om förlaget

Om Glänta produktion

Glänta produktion rör sig fritt mellan teori och politik, filosofi och litteratur, forskning och konst. Förlaget drivs i tidskriftens anda, i bokens form. Sedan den första utgåvan 1999 publiceras mellan fyra och sex böcker årligen.

Bokserier

Inom ramen för utgivningen publiceras också två bokserier:

Mediehistoriskt bibliotek är en serie för klassiska och nya texter om medier och kultur. Redaktionsrådet består av Tommy Andersson, Otto Fischer och Thomas Götselius.

Glänta Hardcore är en koncentrerad essäserie som inleddes 2010.

Tidigare bokserier:

Logos • Pathos fungerade mellan åren 2000 och 2009 som ett forum för samtida problemställningar, teoribildningar och tanketraditioner i skärningspunkten mellan filosofi och teologi. Skriftserien redigerades av Maria Johansen, Mats Rosengren och Ola Sigurdson tillsammans med Glänta.

Clandestino Bibliotek gavs ut i samarbete med Clandestino Institut.

Glänta/Vertigo-serien bestod av politisk teori som gavs ut i samarbete med Vertigo förlag.

Återförsäljare

Du hittar du vår utgivning hos internetbokhandlare och hos välsorterade lokala bokhandlare. Fyra av dem tillhandahåller hela vår utgivning, och detta till extra förmånliga priser: Rönnells Antikvariat i Stockholm, h:ström i Umeå, Konsthallen i Malmö och Aniara i Göteborg.

Manus

Glänta produktion välkomnar bokförslag och manus som ligger i linje med vår utgivning. Skicka hellre en utförlig presentation av boken (abstract, disposition, utdrag, tänkt publik, info om ev förhandsfinansiering, författarpresentation, kontaktuppgifter) än ett fullständigt manus. Förslag på översättningar välkomnas varmt. Våra begränsade resurser (både vad gäller personal och ekonomi) gör att vår utgivning är relativt liten. Den begränsade apparaten gör å andra sidan att vi kan ge ut böcker relativt snabbt om det finns skäl till det.

Kommande titlar