Glänta produktion rör sig fritt mellan teori och politik, filosofi och litteratur, forskning och konst. Förlaget drivs i tidskriftens anda, i bokens form.

Böcker | Senast utgivet

Vad är filosofi?

Gilles Deleuze & Félix Guattari

Omslag

Vad är filosofi? både ställer och besvarar frågan om vad den filosofiska verksamheten innebär. Det är en skapande verksamhet, där det som skapas är unika begrepp. Filosofen Gilles Deleuze och psykoanalytikern Félix Guattari svarar även på hur detta begreppsliga tänkande skiljer sig från – och samtidigt interagerar med – andra former av skapande, såsom konsten och…

Läs mer

Om humor

Stina Bäckström

Omslag

Hur kan det vara så härligt att skratta åt det fula, det skeva, åt tillvarons gräsligheter? Att roas av det som brister?

I sju essäer undersöker filosofen Stina Bäckström denna humorns grundkonflikt. Begreppet kul, som vanligtvis betraktas som för ytligt för att förtjäna en studie, är här centralt. Idag ställs det närmast ett krav på att ha kul. Men går det verkligen att skämta om…

Läs mer

Utgivna titlar

Böcker | Utgivet

Utgivna titlar

Böcker | Nyheter

Sju tre, 25 år senare

”Men vad som bör undvikas är snarare de etiskt motiverade förenklingarna. Att Sju tre satte teaterns gränser på spel var grunden för dess skandal, men också för dess kraft. Att publiken inte visste vad den applåderade – en teaterprestation eller nynazism? – var kanske trots allt en styrka snarare än ett problem. Vilket inte hindrar att de tragiska händelserna i Kisa och Malexander i efterhand hänger tungt över pjäsen.”  

Release om humor

Hur kan det vara så härligt att skratta åt tillvarons gräsligheter? Att roas av det som brister?  I sju essäer undersöker filosofen Stina Bäckström denna humorns grundkonflikt i sin nya bok. Begreppet kul, som vanligtvis betraktas som för ytligt för att förtjäna en studie, är här centralt. Idag ställs det närmast ett krav på att […]

Carin Franzén om det fria tänkandets salonger

Vad innebär det att tänka fritt? Carin Franzén söker i den nyutkomna boken ”Fritänkandet – Kvinnliga libertiner och en annan humanism” svar hos fyra kvinnliga författare från 1500- och 1600-talen som alla kritiskt ifrågasatte det givna. De kallades libertiner för att de förde fram andra former av subjektivitet än de som generellt framkommer i berättelsen […]

Fler nyheter

Böcker | Recensionsklipp

”Men jag har inga problem med att vara oense med en hel del i ’Litteraturens slut’, för det var länge sedan jag hade så roligt med en bok. Att läsa den är som att sitta och gaffla med nån på en fest, även om festen äger rum helt och hållet inne i mitt huvud och mina marginalanteckningar, men i dessa dagar får man verkligen vara glad över de fester man får.”

Litteraturens slut
Therese Bohman i Expressen

”Det är fascinerande läsning som antyder en feministisk strategi i att försöka vara – eller acceptera att man är – oförbätterlig.”

Mutant
Maria Ramnehill i Göteborgs-Posten
Fler recensionsklipp

Böcker | Om förlaget

Om Glänta produktion

Glänta produktion rör sig fritt mellan teori och politik, filosofi och litteratur, forskning och konst. Förlaget drivs i tidskriftens anda, i bokens form. Sedan den första utgåvan 1999 publiceras mellan fyra och sex böcker årligen.

Bokserier

Inom ramen för utgivningen publiceras också två bokserier:

Mediehistoriskt bibliotek är en serie för klassiska och nya texter om medier och kultur. Redaktionsrådet består av Tommy Andersson, Otto Fischer och Thomas Götselius.

Glänta Hardcore är en koncentrerad essäserie som inleddes 2010.

Tidigare bokserier:

Logos • Pathos fungerade mellan åren 2000 och 2009 som ett forum för samtida problemställningar, teoribildningar och tanketraditioner i skärningspunkten mellan filosofi och teologi. Skriftserien redigerades av Maria Johansen, Mats Rosengren och Ola Sigurdson tillsammans med Glänta.

Clandestino Bibliotek gavs ut i samarbete med Clandestino Institut.

Glänta/Vertigo-serien bestod av politisk teori som gavs ut i samarbete med Vertigo förlag.

Återförsäljare

Du hittar du vår utgivning hos internetbokhandlare och hos välsorterade lokala bokhandlare. Fyra av dem tillhandahåller hela vår utgivning, och detta till extra förmånliga priser: Rönnells Antikvariat i Stockholm, h:ström i Umeå, Konsthallen i Malmö och Aniara i Göteborg.

Manus

Glänta produktion välkomnar bokförslag och manus som ligger i linje med vår utgivning. Skicka hellre en utförlig presentation av boken (abstract, disposition, utdrag, tänkt publik, info om ev förhandsfinansiering, författarpresentation, kontaktuppgifter) än ett fullständigt manus. Förslag på översättningar välkomnas varmt. Våra begränsade resurser (både vad gäller personal och ekonomi) gör att vår utgivning är relativt liten. Den begränsade apparaten gör å andra sidan att vi kan ge ut böcker relativt snabbt om det finns skäl till det.

Kommande titlar