2011-05-02 | Biomakt, begär, rasism: Victoria Fareld


Nu på måndag föreläser Victoria Fareld under rubriken ”Utsatt liv: från erkännande till erkännbarhet” i Glänta/Clandestinos serie Biomakt, begär och rasism.

Victoria Fareld är idéhistoriker, verksam i Göteborg. Utkom 2008 med Att vara utom sig inom sig (Logos/Pathos). Medverkar med texten Bortom sorg och försoning i Gläntas nummer om offer & martyrer, och är även medredaktör till vårt nya nummer om klassifikation, som når prenumeranter och handel i slutet av nästa vecka.

Tid: Måndag 2 maj, kl 18-20
Plats: House of Win-Win, Tredje Långgatan 13B, Göteborg
Inträde: Fritt för Gläntas prenumeranter.