Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

David H Ingvar Tio hjärnor
Atlantis 2000.

Genre Populärvetenskap

Strategi En speciell genre inom lite lättsam medicinsk facklitteratur är att lägga ett medicinskt raster över kända personer. Det kan gälla konstnärer som målar alltmer i grönt eftersom de drabbats av grön starr, eller att belysa den betydelse för filmkonstens utveckling som Ingmar Bergmans överreaktiva tjocktarm har. Dessa beskrivningar tillför nästan alltid något men kan genom sitt endimensionella medicinska perspektiv te sig lite löjliga. Man skall dock inte se dessa fallbeskrivningar av kända personer som fullständiga biografier utan mer som komplement till de traditionella. Det är i denna genre David Ingvar verkar när han beskriver tio stora mäns hjärnsjukdomar och deras betydelse för historien.

Argument Sjukdomar i hjärnan påverkar vårt beteende. Det kan vara bakteriella streptokockinfektioner som ger tvångsmässiga syndrom, eller hjärntumörer som förändrar personligheten (glänta 1/93). Om den drabbade personen är makthavare får hjärnsjukdomen konsekvenser för många fler människor. Är vederbörande konstnär kan det konstnärliga uttrycket påverkas. I båda fallen skriver sjukdomar historia. Vi får i ?Tio hjärnor? taga del av Hitlers avancerade läkemedelsbruk, Lenins slaganfall, och Mao Zedongs sexuella hyperaktivitet.

Kulmen Saknas tyvärr.

Slutsats Att många av världens ledare varit och är sjuka i huvudet i bildlig mening visste vi sedan tidigare, David Ingvar påpekar att många av dem var det även i en mycket konkret mening.

Mikael Landén