Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Johan Ehrenberg Socialismen, min vän
Norstedts 2000.

Genre Ehrenbergare

Strategi Direkt tilltal: du, i Värmland, du som skriver mail till mig, du som är aktiv i fackföreningen, du och dina vänner i arbetslöshetskommitén – det är till dig han talar. Det finns inga ursäkter för att inte göra det du borde göra.

Argument Man måste skilja mellan marknad å ena sidan och kapital och spekulation å den andra. Det är en viktig skillnad för Ehrenberg är ute efter att visa oss marknadens orealiserade möjligheter, att rättvisa och jämlikhet i själva verket är bra för marknaden. Systemskiftet har skett eftersom politikerna inte vågar ta ansvaret längre, de har själva avsagt sig makten. Ehrenberg listar område efter område: bankavregleringen, valutaavregleringen, privatiseringen av statliga och kommunala verksamheter, inflationsmålets

Kulmen Apropå myten om den objektiva oberoende journalistiken: ”Förbannade objektivitet!”

Slutsats ”Varje fråga avgörs i grunden av hur den påverkar verkligheten, inte hur den påverkar teserna om verkligheten. Det har tagit mig över tjugofem år att kasta det där över axeln, jo, jag tror verkligen att drömmen om socialismens perfekta program är en enda stor återvändsgränd. Jag tror att alla dessa pamfletter är skrivna mer för att motivera pertiernas existens än för att påverka andra och där har du svaret på varför socialismen ännu inte är här, för de som säger att de vill genomföra den håller helt enkelt på med något helt annat. De slår varandra i huvet … Det behövs inga fler program, det räcker med att vi gör det enkla … Det behövs bara ett socialistiskt parti.”

GD