Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Lennart Bodström Mitt i stormen
Hjalmarsson & Högberg 2000 .

Genre Memoarer.

Strategi Berättar i stort sett enbart om sitt yrkesliv som universitetslärare, ordförande i TCO och socialdemokratisk politiker. Vill framförallt sakligt bevisa att han hade rätt i ubåtsfrågan då han var utrikesminister.

Argument Enligt militären, och den av Carl Bildt ledda ubåtskommissionen, kränkte Sovjet svenska farvatten 1690 gånger på några få år. Ubåtarna skulle bland annat ha tagit sig in i norrländska älvar och fram till slottet för att attackera kungen. 47meter långa ubåtar jagades på 2 meters djup med sjunkbomber utan resultat. När Bodström ansåg att det behövdes bevis för att anklaga något land blev han kallad för landsförrädare och utsattes för ett misstroendevotum av borgarna. Teknisk bevisning har senare visat att det inte gick att fastställa någon nationalitet på ubåtarna samt att det förmodligen inte förekom några kränkningar utöver den i Gåsefjärden. Dessutom är det klarlagt att militären ljög inför ubåtskommissionen.

Kulmen ”Efter Hårsfjärdenincidenten har man inte från ansvarigt håll utpekat någon stat som ansvarig för ubåtsintrång, om man undantar det brev som Carl Bildt 1994 sände till president Jeltsin med påståenden om att ryssarna inte höll ordning på sina ubåtar. När detta brev avsändes hade dock statsministern inte hunnit bli informerad om att man inom försvaret just upptäckt att minkar kunde frambringa ljud som kunde förväxlas med ubåtar.”

Slutsats ”Många av de journalister och politiker som då yttrade sig har jag mött senare i olika sammanhang. De uppträder som om allt vore lätt att glömma. Och så är det väl också för den som kastar ur sig de sårande uttrycken. För den som är måltavla för förolämpningarna är det inte lika lätt.”

Lars Ljunggren