Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Carina Rydberg Djävulsformeln
Albert Bonniers förlag 2000.

Genre Roman som bara delvis äger rum innanför sina bokpärmar.

Strategi En praktik någonstans mellan litteratur och
performance. Eller åtminstone: ett verk som
syftar utanför boken. Verket träder i kraft i
och med att boken upprättar en relation till
den värld som den delar med läsaren. Att
skriva om identifierbara peroner handlar här
inte om ”autenticitet” (om än en smula om att
väcka ett diskutabelt slag av intresse).
Verkets gräns utgörs inte av texten, utan
skär genom både ett diskursivt och faktiskt
rum. Det är litteratur med primärt yttre
relationer! (Vilket är rätt koolt.)

Argument Skriften är ett slags trolleri; som trollpacka
har du inflytande över människor och
sammanhang; litteraturen spelar alltså roll,
men knappast såsom bara litteratur (eller:
bok).

Kulmen Carina får äntligen se hajar.

Slutsats Bok är en bok är en bok är ändå en bok.

no