Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Susan Faludi Ställd ? förräderiet mot mannen
Ordfront 2000. Översättning av Boo Cassel, Cecilia Franklin & Lillemor Jonsson.

Genre reportage.

Strategi Efter det fullständigt meningslösa erövrandet av rymden, efter Marlboromannens lika meningslösa erövrande blick över ett öde landskap beger sig en feminist ut på resa genom efterkrigstidens manliga rike. Faludi är märkligt direkt närvarande. Hon är inte med som person, utan som kommentator, eller sammanfogare, ett narrativt kitt. Hon tar fasta på vad de söker, snarare än vad de avvisar (starkast blir det i avsnittet om Promise Keepers, som för övrigt avvisar mycket, bl a feminismen, gayrörelsen, pornografin). På detta sätt har Susan Faludi under de senaste sex åren närmat sig flera områden som annars inte bevärdigas ett närmande från kulturens kritiker och samhällets granskare.

Argument Det handlar om mannen, och om kvinnan, men framför allt om det amerikanska århundradet, om den kultur vi alla har kommit att bli en del av, och om dess baksidor: prestationsångesten, otillräckligheten, lägga skulden, skammen, (den frånvarande) fadern, nyttans förlorade status, den krampaktiga nödvändigheten i att ha ett namn, att ta poäng, att vinna och att klamra sig fast vid (sken)positioner.

Kulmen Apropå den nya underhållnings- och uppvisningskulturen, den Faludi kallar den ornamentala: ”Inte nog med att de förlorar samhället där de en gång var oundgängliga, de ’vinner’ just den värld som kvinnorna helt nyligen har avfärdat som förnedrande och avhumaniserande.”

Slutsats Det står en strid, en strid utan fiender: ”Män och kvinnor befinner sig vid en historiskt läglig tidpunkt där de håller nyckeln till varandras befrielse i sina händer. /?/ Skälet för att männen dragit sig för att beträda ett område som kvinnorna oförfärat givit sig in på kan vara att det var enklare för kvinnorna: de kunde utforma sin kamp som en strid mot männen.”

Göran Dahlberg