Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Bodil Jönsson Tio tankar om tid
Brombergs 1999.

Genre Som titeln antyder är detta en tänkebok. En professionell person vill i en annan än sin gängse genre dela med sig av förvärvad livsvisdom.

Strategi Genom vardagsexempel och det förhatliga du-tilltalet visar författaren att hennes budskap egentligen är väldigt enkelt.

Argument Man har precis så mycket tid som man vill ha. Prioritera!

Kulmen ”Välja bort för att få något gjort. Välja bort för att kunna unna sig. Ordna livet runt omkring sig så att företeelsen fri tid gör entré. Så att man kan tänka och göra nytt. Detta kräver tid och rum och att omgivningen visar mer hänsyn och stör mindre. Och ? framför allt ? att du slutar störa dig själv och att du upphör med att låta alla dessa små företeelser dominera ditt liv.”

Slutsats Budskapet är faktiskt helt oundgängligt och trots att jag stundtals irriterar mig på tilltalsnivån är budskapet genialt. Det finns så många i min närhet som jag skulle vilja ge boken, men de som verkligen skulle behöva den är nog oförmögna att ta till sig den och de andra behöver den kanske inte.

Mikela Lundahl