Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Christer Hermansson Världen är bara prat
Pequod press 1999.

Genre ”Poem och prosa”; författaren upplyser oss vidare i ett efterord att han tidigare gjort försök med att skriva texter på tid men denna gång prövat ”att med utgångspunkt från ett citat skapa en händelse eller berättelse.”

Strategi Det handlar om små språkliga förskjutningar och se – likt en Daniil Charms eller en Henri Michaux – verklighetens solkiga ofullkomlighet är frilagd, som tex i stycket om Janus Kodal: Janus Kodal, 29 år och ofta abnormt trött på offentliga platser, hade legat utan tröja, på mage, och solat så mycket i det väldigt fina vädret att han senare av en distriktsläkare fick höra att han led av ”högtrycksrygg.

Argument Efter triptyken om antihjälten Cilliman – ”en av de mest inskränkta människor som någonsin existerat i historien” – återkommer härmed absurdisten Christer Hermansson efter fem års tystnad med en brokig textsamling. Boken inleds med några verkligt usla ? men möjligen geniala ? dikter, som tex följande vardagsrysare:

STÖKIGT

När jag nu lagt mina 13 skjortor
i garderoben är det inte längre så
stökigt i mitt rum men om jag öppnar
garderobsdörren ligger de där.

I de påföljande korta ”citatstyrda” prosastyckena befinner sig dock Hermansson i sitt rätta element, där får vi bland annat glädjen att läsa om den minst sagt optimistiske socialdemokraten Göran, som här får frågan om vad som är meningen med allt detta prat:

? Människan är målet – hennes utveckling och frihet, hennes törst att lära sig och bilda sig, hennes vilja att växa och spränga nya gränser, hennes ansvarskänsla för kommande generationer, hennes solidaritet och kärlek till andra människor, fortsatte Göran.
? Ja sa jag, jag tror jag förstår. – En ny socialtjänstlag föreläggs för riksdagen, sa Göran. (?)
Skolan skall erbjuda alla barn en likvärdig utbildning av god kvalitet. Det livslånga lärandet skall bli en realitet. Grunden är därmed lagd.

Utan att avslöja alltför mycket vill jag bara nämna att det blir riktigt, riktigt spännande när Göran så småningom med bibehållen framtidstro ”stolt som en nybliven farsa” avslöjar att hans tonårsdotters fått sina första hemorrojder?.

Kulmen De flesta av prosastyckena är magnifika, tex den om ”Johan Peder älskar naturen” där vi får följa med gymnasieeleven Monika Olsson på hennes klassresa till Färöarna och hennes rafflande möte med ”den nu största levande färöiske författaren”. Eller, berättelsen om kaninerna ”Lennart och Lolita”, vars inledning definitivt är värt ett citat:

Till synes var allt perfekt. Hon själv var strax under 40, arbetade som lärare vid universitetet. Hon skrev på en avhandling om hur barn upp till 6 år med koncentrationssvårigheter påverkades negativt och blev ännu mer okoncentrerade av det ”mjuka” och pedagogiskt vänsterradikala TV-barnprogrammet ”Björnes magasin”.

Slutsats ”Jag är inte tillräckligt tydlig i min relation till andra människor. Jag vet inte vad jag vill eller vad jag inte vill eller vilka känslor som är mina eller som tillhör någon annan. Jag är osäker på allt. Det värsta som kan hända är att Mea lämnar mig. Men jag vet ju samtidigt, och det är en absolut trygghet, hur mycket hon älskar Audin, och det är ju faktiskt jag som äger bilen.”

Ulf Karl Olov Nilsson